Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-71/18
Dane
KPC Herning
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-347/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Salvoni
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-473/18
Voľný pohyb osôb
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-496/18
C-497/18
HUNGEOD a i.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
C-616/18
Cofidis
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
T-443/18
Duševné vlastníctvo
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
10:30
Prednes
C-679/18
OPR-Finance
Súdny dvor - Druhá komora
CS Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
14:30
Rozsudok
T-603/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Litva / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
LT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
14:30
Rozsudok
T-308/18
Hamas / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF