Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 04/12/2018
09:00
Rozsudok
C-378/17
Sociálna politika
The Minister for Justice and Equality a Commissioner of the Garda Síochána
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 04/12/2018
09:00
Prednes
C-129/18
Občianstvo Únie
SM
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/12/2018
09:00
Návrhy
C-621/18
Inštitucionálne právo
Wightman a i.
Súdny dvor - Plenárne zasadnutie
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 04/12/2018
09:30
Rozsudok
T-517/16
Služobný poriadok úradníkov
Janoha a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/12/2018
09:30
Rozsudok
T-518/16
Služobný poriadok úradníkov
Carreras Sequeros a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/12/2018
09:30
Rozsudok
T-560/16
Služobný poriadok úradníkov
Schneider / EUIPO
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/12/2018
09:30
Prednes
T-492/17
Služobný poriadok úradníkov
Fleig / SEAE
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF