Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 05/02/2019
09:00
Návrhy
C-646/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Moro
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 05/02/2019
09:00
Návrhy
C-676/17
Zásady práva Spoločenstva
Călin
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 05/02/2019
09:00
Prednes
C-128/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Dorobantu
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/02/2019
09:30
Rozsudok
T-177/16
Duševné vlastníctvo
Mema / OCVV (Braeburn 78 (11078))
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-698/17
T-792/17
Duševné vlastníctvo
Man Truck & Bus / EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/02/2019
09:30
Rozsudok
T-88/18
Duševné vlastníctvo
Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE)
Všeobecný súd - Tretia komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF