Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-156/17
Voľný pohyb kapitálu
Köln-Aktienfonds Deka
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-447/17 P
C-479/17 P
Inštitucionálne právo
Union européenne / Guardian Europe
Guardian Europe / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-28/18
Aproximácia právnych predpisov
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-145/18
Dane
Regards Photographiques
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-172/18
Duševné vlastníctvo
AMS Neve a i.
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-228/18
Hospodárska súťaž
Budapest Bank a i.
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-272/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-290/18
Komisia / Portugalsko
Súdny dvor - Deviata komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
C-332/18 P
Štátna pomoc
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Súdny dvor - Ôsma komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-331/18
Pohotovosť
Súdny dvor - Šiesta komora
SK Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-333/18
Lombardi
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-377/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Súdny dvor - Druhá komora
BG Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-389/18
Dane
Brussels Securities
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-417/18
Priemyselná politika
AW e.a. (Appels au 112)
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-443/18
Komisia / Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-468/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
R (Compétence responsabilité parentale a obligation alimentaire)
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-519/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
C-547/18
Dane
Dong Yang Electronics
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-559/18
Colná únia
TDK-Lambda Germany
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-642/18
Komisia / Espagne (Plans de gestion des déchets)
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
C-831/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / RQ
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
T-383/17
Obchodná politika
Hansol Paper / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
T-505/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Maďarsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
T-753/18
Duševné vlastníctvo
C&A / EUIPO (#BESTDEAL)
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF