Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 05/12/2018
09:30
Návrhy
C-341/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 05/12/2018
09:30
Návrhy
C-450/17 P
Hospodárska politika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 05/12/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-473/17
C-546/17
Energia
Repsol Butano
DISA Gas
Súdny dvor - Prvá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 05/12/2018
09:30
Prednes
C-2/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Súdny dvor - Druhá komora
LT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
09:30
Prednes
C-26/18
Dane
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
09:30
Rozsudok
T-875/16
Falcon Technologies International / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
09:30
Rozsudok
T-152/17
Sumner / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
09:30
Rozsudok
T-312/17
Campbell / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
09:30
Prednes
Spojené veci T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Duševné vlastníctvo
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
11:00
Prednes
C-33/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
V
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
14:00
Rozsudok
T-329/16
Bristol-Myers Squibb Pharma / Komisia a EMA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/12/2018
14:00
Prednes
T-37/17
Inštitucionálne právo
Bank Tejarat / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF