Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 06/02/2019
09:00
Prednes
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/02/2019
09:30
Návrhy
C-391/17
Komisia / Spojené kráľovstvo
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 06/02/2019
09:30
Návrhy
C-395/17
Komisia / Holandsko
Súdny dvor - Veľká komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 06/02/2019
09:30
Rozsudok
C-535/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
NK
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 06/02/2019
09:30
Návrhy
C-591/17
Občianstvo Únie
Rakúsko / Nemecko
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 06/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-612/17
C-613/17
Aproximácia právnych predpisov
FIG
FISE
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/02/2019
09:30
Návrhy
C-724/17
Hospodárska súťaž
Skanska Industrial Solutions a i.
Súdny dvor - Druhá komora
FI Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 06/02/2019
09:30
Prednes
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Súdny dvor - Piata komora
BG Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/02/2019
09:30
Rozsudok
T-461/17
Služobný poriadok úradníkov
TN / ENISA
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/02/2019
09:30
Rozsudok
T-580/17
Služobný poriadok úradníkov
Karp / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/02/2019
09:30
Rozsudok
T-332/18
Duševné vlastníctvo
Marry Me Group / EUIPO (MARRY ME)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/02/2019
09:30
Rozsudok
T-333/18
Duševné vlastníctvo
Marry Me Group / EUIPO (marry me)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF