Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
piatok 06/09/2019
09:30
Prednes
T-568/18
Duševné vlastníctvo
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF