Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 06/12/2018
09:00
Prednes
C-680/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Vethanayagam a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Návrhy
C-24/17
Sociálna politika
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
C-305/17
Voľný pohyb tovaru
FENS
Súdny dvor - Štvrtá komora
SK Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 06/12/2018
09:30
Návrhy
C-396/17
Sociálna politika
Leitner
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
C-480/17
Sloboda usadiť sa
Montag
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/12/2018
09:30
Návrhy
C-494/17
Sociálna politika
Rossato a Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 06/12/2018
09:30
Návrhy
C-566/17
Dane
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 06/12/2018
09:30
Návrhy
C-596/17
Dane
Japan Tobacco International a Japan Tobacco International France
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
C-629/17
Duševné vlastníctvo
J. Portugal Ramos Vinhos
Súdny dvor - Štvrtá komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
C-672/17
Dane
Tratave
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
C-675/17
Voľný pohyb osôb
Preindl
Súdny dvor - Tretia komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/12/2018
09:30
Prednes
C-729/17
Voľný pohyb osôb
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Štvrtá komora
EL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
C-551/18 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
IK (Exécution d'une peine complémentaire)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-531/15
Hospodárska súťaž
Coveris Rigid France / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-638/16
Duševné vlastníctvo
Deichmann / EUIPO - Vans (Représentation de lignes sur une chaussure)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-817/16
Duševné vlastníctvo
Vans / EUIPO - Deichmann (V)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-848/16
Duševné vlastníctvo
Deichmann / EUIPO - Vans (V)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-22/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
PT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-459/17
Duševné vlastníctvo
Fifth Avenue Entertainment / EUIPO - Commodore Entertainment (THE COMMODORES)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-665/17
Duševné vlastníctvo
China Construction Bank / EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Prednes
T-779/17
Duševné vlastníctvo
United Wineries / EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Rozsudok
T-115/18
Duševné vlastníctvo
Tomasz KawałkoTrofeum / EUIPO - Ferrero (KINDERPRAMS)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
09:30
Prednes
T-216/18
Služobný poriadok úradníkov
Pozza / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
14:30
Prednes
C-104/18 P
Duševné vlastníctvo
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/12/2018
15:30
Prednes
T-804/17
Duševné vlastníctvo
Stada Arzneimittel / EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF