Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
C-322/17
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Bogatu
Súdny dvor - Tretia komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 07/02/2019
09:30
Návrhy
C-589/17
Colná únia
Prenatal
Súdny dvor - Druhá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 07/02/2019
09:30
Návrhy
C-664/17
Sociálna politika
Ellinika Nafpigeia
Súdny dvor - Tretia komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 07/02/2019
09:30
Prednes
C-692/17
Dane
Paulo Nascimento Consulting
Súdny dvor - Druhá komora
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
C-49/18
Zásady práva Spoločenstva
Escribano Vindel
Súdny dvor - Druhá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
C-231/18
Doprava
NK
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-487/16
Služobný poriadok úradníkov
Arango Jaramillo a i. / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-11/17
Služobný poriadok úradníkov
RK / Rada
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-287/17
Duševné vlastníctvo
Swemac Innovation / EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-549/17
Služobný poriadok úradníkov
Duym / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-656/17
Duševné vlastníctvo
Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-766/17
Duševné vlastníctvo
Eglo Leuchten / EUIPO - Di-Ka (Lampe)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-767/17
Duševné vlastníctvo
Eglo Leuchten / EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Rozsudok
T-789/17
Duševné vlastníctvo
TecAlliance / EUIPO - Siemens (TecDocPower)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/02/2019
09:30
Prednes
T-74/18
Duševné vlastníctvo
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF