Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
piatok 07/12/2018
09:30
Rozsudok
T-664/14
Štátna pomoc
Belgicko / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/12/2018
09:30
Rozsudok
T-280/17
GE.CO.P. / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/12/2018
09:30
Rozsudok
T-378/17
Duševné vlastníctvo
La Zaragozana / EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/12/2018
09:30
Rozsudok
T-471/17
Duševné vlastníctvo
Edison / EUIPO (EDISON)
Všeobecný súd - Tretia komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/12/2018
09:30
Prednes
T-562/17
Duševné vlastníctvo
dm-drogerie markt / EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF