Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 08/01/2019
09:30
Prednes
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/01/2019
09:30
Prednes
T-617/17
Inštitucionálne právo
Vialto Consulting / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF