Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
piatok 08/02/2019
09:30
Rozsudok
T-647/17
Duševné vlastníctvo
Serendipity a i. / EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 08/02/2019
09:30
Prednes
T-65/18
Venezuela / Rada
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF