Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 09/01/2019
09:30
Návrhy
C-620/16
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 09/01/2019
09:30
Návrhy
C-668/17 P
Duševné vlastníctvo
Viridis Pharmaceutical / EUIPO
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 09/01/2019
09:30
Prednes
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Súdny dvor - Druhá komora
FI Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/01/2019
09:30
Prednes
C-688/17
Duševné vlastníctvo
Bayer Pharma
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/01/2019
09:30
Prednes
C-691/17
Dane
PORR Építési Kft.
Súdny dvor - Desiata komora
HU Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/01/2019
09:30
Prednes
C-127/18
Dane
A-PACK CZ
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/01/2019
09:30
Prednes
T-12/18
Duševné vlastníctvo
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF