Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
C-623/17
Aproximácia právnych predpisov
Privacy International
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-511/18
C-512/18
Aproximácia právnych predpisov
La Quadrature du Net a i.
French Data Network a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
C-520/18
Aproximácia právnych predpisov
Ordre des barreaux francophones a germanophone a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
T-143/18
Hospodárska politika
Société générale / BCE
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Rozsudok
T-680/18
Duševné vlastníctvo
SLL Service / EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Rozsudok
T-689/18
Duševné vlastníctvo
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
14:30
Prednes
T-144/18
Hospodárska politika
Crédit agricole a i. / BCE
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF