Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 24/06/2019
14:30
Rozsudok
C-573/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Popławski
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 24/06/2019
14:30
Prednes
C-66/18
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Hongrie (Enseignement supérieur)
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/06/2019
14:30
Rozsudok
C-619/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-597/17
Dane
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/06/2019
09:30
Prednes
C-114/18
Aproximácia právnych predpisov
Sandoz a Hexal
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-274/18
Sociálna politika
Schuch-Ghannadan
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-348/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Súdny dvor - Siedma komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-379/18
Doprava
Deutsche Lufthansa
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-445/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Vaselife International a Chrysal International
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-518/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Súdny dvor - Šiesta komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zásady práva Spoločenstva
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-474/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
PT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-617/17
Inštitucionálne právo
Vialto Consulting / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Prednes
T-21/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
14:30
Prednes
T-689/18
Duševné vlastníctvo
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Prednes
T-334/17
Hospodárska súťaž
Cargolux Airlines / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 25/06/2019
09:30
Prednes
T-19/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Litva / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
LT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Prednes
T-350/17
Hospodárska súťaž
Singapore Airlines a Singapore Airlines Cargo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
11:00
Prednes
C-427/18 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / Alba Aguilera a i.
Súdny dvor - Desiata komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:00
Prednes
C-228/18
Hospodárska súťaž
Budapest Bank a i.
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-723/17
Craeynest a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-729/17
Voľný pohyb osôb
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Štvrtá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-159/18
Doprava
Moens
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-247/18 P
Sociálna politika
Taliansko / Commission (Vérifications nécessaires)
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-255/18
Aproximácia právnych predpisov
State Street Bank International
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-386/18
Politika rybolovu
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-396/18
Doprava
Cafaro
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-407/18
Addiko Bank
Súdny dvor - Ôsma komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-466/16
Hospodárska politika
NRW. Bank / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Duševné vlastníctvo
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-651/18
Duševné vlastníctvo
Balani Balani a i. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Všeobecný súd - Ôsma komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-20/17
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-135/18
Inštitucionálne právo
Szegedi / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-268/18
Duševné vlastníctvo
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-334/18
Duševné vlastníctvo
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-385/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Prednes
T-700/18
Duševné vlastníctvo
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-741/16
Obchodná politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-64/18
Inštitucionálne právo
Alfamicro / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
PT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-340/18
Duševné vlastníctvo
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Prednes
T-361/18
Duševné vlastníctvo
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-377/18
Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals / EMA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF