Sodni koledar
Ta koledar je le informativen in je objavljen s pridržkom sprememb.
Razvrsti po : datum | sodišče | dvorana
Datum Zadeva Jezik postopka Dvorana
ponedeljek 27/05/2019
09:30
Sodba
C-509/18
Območje svobode, varnosti in pravice
PF (Procureur général de Lituanie)
Sodišče - Veliki senat
EN Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
ponedeljek 27/05/2019
09:30
Sodba
C-82/19 PPU
Območje svobode, varnosti in pravice
PI (Parquet de Zwickau)
Sodišče - Veliki senat
EN Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
torek 04/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-609/17
C-610/17
Socialna politika
TSN
AKT
Sodišče - Veliki senat
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bot
torek 04/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-18/18
Svoboda opravljanja storitev
Glawischnig-Piesczek
Sodišče - Tretji senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
torek 04/06/2019
09:30
Obravnava
C-482/18
Odmera
Google Ireland
Sodišče - Veliki senat
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
C-38/17
GT
Sodišče - Sedmi senat
HU Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Wahl
sreda 05/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-641/17
Prosti pretok kapitala
College Pension Plan of British Columbia
Sodišče - Drugi senat
DE Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pikamäe
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
C-142/18
Približevanje zakonodaj
Skype Communications
Sodišče - Četrti senat
FR Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
sreda 05/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-189/18
Odmera
Glencore Agriculture Hungary
Sodišče - Peti senat
HU Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
sreda 05/06/2019
09:30
Obravnava
C-234/18
Območje svobode, varnosti in pravice
„AGRO IN 2001“
Sodišče - Tretji senat
BG Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Obravnava
C-394/18
Pravica do ustanavljanja
I.G.I.
Sodišče - Drugi senat
IT Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Obravnava
C-544/18
Prosto gibanje oseb
HM Revenue & Customs
Sodišče - Četrti senat
EN Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
T-433/15
Pravo institucij
Bank Saderat / Svet
Splošno sodišče - Drugi senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
T-616/17 RENV
Kadrovski predpisi
Siragusa / Svet
Splošno sodišče - Drugi senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Obravnava
T-14/18
Kmetijstvo
Grčija / Komisija
Splošno sodišče - Četrti senat
EL Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
T-229/18
Intelektualna lastnina
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Splošno sodišče - Prvi senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
T-272/18
Intelektualna lastnina
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Splošno sodišče - Drugi senat
DE Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 05/06/2019
09:30
Sodba
T-273/18
Kadrovski predpisi
Bernaldo de Quirós / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-659/17
Državna pomoč
Azienda Napoletana Mobilità
Sodišče - Drugi senat
IT Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 06/06/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve C-13/18
C-126/18
Odmera
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Sodišče - Drugi senat
HU Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
C-33/18
Socialna varnost delavcev migrantov
V
Sodišče - Šesti senat
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
C-58/18
Schyns
Sodišče - Prvi senat
FR Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
C-223/18 P
Intelektualna lastnina
Deichmann / EUIPO
Sodišče - Šesti senat
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-233/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Haqbin
Sodišče - Veliki senat
NL Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
C-264/18
P.M. in drugi
Sodišče - Peti senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-302/18
Območje svobode, varnosti in pravice
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières in suffisantes)
Sodišče - Tretji senat
NL Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 06/06/2019
09:30
Obravnava
C-341/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Sodišče - Peti senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
C-361/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Weil
Sodišče - Šesti senat
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
C-503/18 P
Kadrovski predpisi
Barnett / CESE
Sodišče - Šesti senat
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-399/17
Pravo institucij
Dalli / Komisija
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-539/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-540/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-541/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-542/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-543/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-588/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-589/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-590/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-591/17
Arbitražna klavzula
Evropska investicijska banka / Syrie
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-614/17
Kadrovski predpisi
Bonnafous / EACEA
Splošno sodišče - Tretji senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Obravnava
T-778/17
Državna pomoč
Autostrada Wielkopolska / Komisija
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-43/18
Intelektualna lastnina
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Splošno sodišče - Osmi senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-191/18
Intelektualna lastnina
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Splošno sodišče - Osmi senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-192/18
Intelektualna lastnina
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Splošno sodišče - Osmi senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-209/18
Intelektualna lastnina
Porsche / EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Splošno sodišče - Tretji senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-210/18
Intelektualna lastnina
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Splošno sodišče - Tretji senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-220/18
Intelektualna lastnina
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Splošno sodišče - Sedmi senat
IT Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-221/18
Intelektualna lastnina
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Splošno sodišče - Sedmi senat
IT Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Svet
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Obravnava
T-301/18
Yanukovych / Svet
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 06/06/2019
09:30
Sodba
T-449/18
Intelektualna lastnina
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Splošno sodišče - Šesti senat
DE Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 11/06/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve C-515/17 P
C-561/17 P
Načela prava Skupnosti
Uniwersytet Wrocławski / REA
Poljska / Uniwersytet Wrocławski in REA
Sodišče - Veliki senat
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 11/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Sodišče - Peti senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
torek 11/06/2019
09:30
Sodba
T-478/16
Frank / Komisija
Splošno sodišče - Peti senat
DE Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 11/06/2019
09:30
Sodba
T-462/17
Kadrovski predpisi
TO / AEE
Splošno sodišče - Peti senat
FR Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 11/06/2019
09:30
Sodba
T-138/18
Kadrovski predpisi
De Esteban Alonso / Komisija
Splošno sodišče - Peti senat
FR Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 11/06/2019
09:30
Obravnava
T-492/18
Intelektualna lastnina
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Splošno sodišče - Peti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 11/06/2019
14:30
Obravnava
T-404/18
Intelektualna lastnina
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
C-628/17
Orange Polska
Sodišče - Peti senat
PL Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
C-705/17
Intelektualna lastnina
Hansson
Sodišče - Peti senat
SV Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
C-43/18
CFE
Sodišče - Prvi senat
FR Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
C-185/18
Odmera
Oro Efectivo
Sodišče - Šesti senat
ES Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
sreda 12/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-222/18
VIPA
Sodišče - Peti senat
HU Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bot
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
C-321/18
Terre wallonne
Sodišče - Prvi senat
FR Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
sreda 12/06/2019
09:30
Obravnava
C-405/18
Prosto gibanje oseb
AURES Holdings
Sodišče - Četrti senat
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Obravnava
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Sodišče - Prvi senat
EN Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Obravnava
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Sodišče - Drugi senat
DE Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Obravnava
C-622/18
Intelektualna lastnina
Cooper International Spirits in drugi
Sodišče - Peti senat
FR Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
T-167/17
Kadrovski predpisi
RV / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Obravnava
T-337/17
Konkurenca
Air France-KLM / Komisija
Splošno sodišče - Četrti razširjeni senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
T-583/17
Intelektualna lastnina
EOS Deutscher Inkasso-Dienst / EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
T-291/18
Intelektualna lastnina
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Splošno sodišče - Drugi senat
DE Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 12/06/2019
09:30
Sodba
T-346/18
Intelektualna lastnina
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Splošno sodišče - Tretji senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
C-664/17
Socialna politika
Ellinika Nafpigeia
Sodišče - Tretji senat
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
C-22/18
Državljanstvo Unije
TopFit in Biffi
Sodišče - Tretji senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-75/18
Odmera
Vodafone Magyarország
Sodišče - Veliki senat
HU Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Sodišče - Četrti senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
C-193/18
Približevanje zakonodaj
Google
Sodišče - Četrti senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-203/18
C-374/18
Prosto gibanje oseb
Deutsche Post in Leymann
UPS Deutschland in drugi
Sodišče - Tretji senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pikamäe
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-261/18
Komisija / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Sodišče - Veliki senat
EN Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
C-317/18
Socialna politika
Correia Moreira
Sodišče - Osmi senat
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-363/18
Približevanje zakonodaj
Organisation juive européenne in Vignoble Psagot
Sodišče - Veliki senat
FR Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-364/18
C-365/18
Energetika
Eni
Shell Italia
Sodišče - Deveti senat
IT Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-377/18
Območje svobode, varnosti in pravice
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Sodišče - Drugi senat
BG Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
C-420/18
Odmera
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Sodišče - Drugi senat
NL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 13/06/2019
09:30
Obravnava
C-450/18
Socialna politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Sodišče - Prvi senat
ES Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
C-505/18
Državna pomoč
COPEBI
Sodišče - Peti senat
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Sharpston
cetrtek 13/06/2019
09:30
Obravnava
C-523/18
Industrijska politika
Engie Cartagena
Sodišče - Peti senat
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-248/17 RENV
Kadrovski predpisi
CC / Parlament
Splošno sodišče - Osmi senat
FR Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Obravnava
T-338/17
Konkurenca
Air France / Komisija
Splošno sodišče - Četrti razširjeni senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-75/18
Intelektualna lastnina
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Splošno sodišče - Sedmi senat
CS Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-74/18
Intelektualna lastnina
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Splošno sodišče - Osmi senat
DE Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Obravnava
T-225/18
Kadrovski predpisi
Manéa / CdT
Splošno sodišče - Sedmi senat
FR Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-244/18
Synergy Hellas / Komisija
Splošno sodišče - Deveti senat
EL Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-299/18
Strabag Belgium / Parlament
Splošno sodišče - Deveti senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-357/18
Intelektualna lastnina
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Splošno sodišče - Osmi senat
PT Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-366/18
Intelektualna lastnina
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-392/18
Intelektualna lastnina
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Splošno sodišče - Sedmi senat
IT Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-398/18
Intelektualna lastnina
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Splošno sodišče - Osmi senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve T-453/18
T-454/18
Intelektualna lastnina
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Splošno sodišče - Osmi senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Obravnava
T-500/18
Intelektualna lastnina
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 13/06/2019
09:30
Sodba
T-652/18
Intelektualna lastnina
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Splošno sodišče - Deveti senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
ponedeljek 17/06/2019
14:30
Obravnava
C-211/18
Odmera
Idealmed III
Sodišče - Šesti senat
PT Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 18/06/2019
09:30
Sodba
C-591/17
Državljanstvo Unije
Avstrija / Nemčija
Sodišče - Veliki senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Wahl
torek 18/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-152/18 P
C-153/18 P
Gospodarska politika
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Sodišče - Prvi senat
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
torek 18/06/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve C-558/18
C-563/18
Načela prava Skupnosti
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Sodišče - Veliki senat
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 18/06/2019
09:30
Obravnava
T-607/15
Trgovinska politika
Yieh United Steel / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 18/06/2019
09:30
Sodba
Združene zadeve T-624/15
T-694/15
T-704/15
Državna pomoč
European Food in drugi / Komisija
Micula / Komisija
Micula in drugi / Komisija
Splošno sodišče - Drugi razširjeni senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 18/06/2019
09:30
Sodba
T-828/17
Kadrovski predpisi
Quadri di Cardano / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 18/06/2019
09:30
Obravnava
T-434/18
Intelektualna lastnina
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Splošno sodišče - Prvi senat
DE Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
torek 18/06/2019
09:30
Sodba
T-569/18
Intelektualna lastnina
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Splošno sodišče - Drugi senat
DE Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
C-612/16
Trgovinska politika
C & J Clark International
Sodišče - Osmi senat
EN Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
C-607/17
Pravica do ustanavljanja
Memira Holding
Sodišče - Prvi senat
SV Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
C-608/17
Pravica do ustanavljanja
Holmen
Sodišče - Prvi senat
SV Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
C-660/17 P
Konkurenca
RF / Komisija
Sodišče - Prvi senat
PL Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Wahl
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
C-41/18
Meca
Sodišče - Četrti senat
IT Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
sreda 19/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-93/18
Državljanstvo Unije
Bajratari
Sodišče - Prvi senat
EN Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
sreda 19/06/2019
09:30
Obravnava
C-532/18
Promet
Niki Luftfahrt
Sodišče - Četrti senat
DE Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Obravnava
C-578/18
Energetika
Energiavirasto
Sodišče - Peti senat
FI Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-353/15
Državna pomoč
NeXovation / Komisija
Splošno sodišče - Prvi razširjeni senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-373/15
Državna pomoč
Ja zum Nürburgring / Komisija
Splošno sodišče - Prvi razširjeni senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-179/16 RENV
Intelektualna lastnina
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Splošno sodišče - Prvi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-180/16 RENV
Intelektualna lastnina
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Splošno sodišče - Prvi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-181/16 RENV
Intelektualna lastnina
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Splošno sodišče - Prvi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-182/16 RENV
Intelektualna lastnina
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Splošno sodišče - Prvi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-183/16 RENV
Intelektualna lastnina
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Splošno sodišče - Prvi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-307/17
Intelektualna lastnina
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Splošno sodišče - Deveti razširjeni senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Obravnava
T-326/17
Konkurenca
Air Canada / Komisija
Splošno sodišče - Četrti razširjeni senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-28/18
Intelektualna lastnina
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Splošno sodišče - Četrti senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-213/18
Intelektualna lastnina
Brita / EUIPO (Forme d'un robinet)
Splošno sodišče - Četrti senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 19/06/2019
09:30
Sodba
T-479/18
Intelektualna lastnina
Multifit / EUIPO (Premiere)
Splošno sodišče - Sodnik posameznik
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-458/15
Območje svobode, varnosti in pravice
K.P.
Sodišče - Peti senat
DE Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Sharpston
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Sodišče - Peti senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-1/18
Carinska unija
Oribalt Rīga
Sodišče - Peti senat
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Wahl
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-72/18
Socialna politika
Ustariz Aróstegui
Sodišče - Drugi senat
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-100/18
Približevanje zakonodaj
Línea Directa Aseguradora
Sodišče - Drugi senat
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bot
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-192/18
Načela prava Skupnosti
Komisija / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Sodišče - Veliki senat
PL Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Sodišče - Drugi senat
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-213/18
Promet
Guaitoli in drugi
Sodišče - Prvi senat
IT Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 20/06/2019
09:30
Obravnava
C-276/18
Odmera
KrakVet Marek Batko
Sodišče - Peti senat
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-291/18
Odmera
Grup Servicii Petroliere
Sodišče - Tretji senat
RO Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
C-404/18
Socialna politika
Hakelbracht in drugi
Sodišče - Tretji senat
NL Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 20/06/2019
09:30
Obravnava
C-454/18
Energetika
Baltic Cable
Sodišče - Tretji senat
SV Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
T-578/17
Državna pomoč
a&o hostel and hotel Berlin / Komisija
Splošno sodišče - Šesti senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
T-389/18
Intelektualna lastnina
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Splošno sodišče - Peti senat
DE Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 20/06/2019
09:30
Sodba
T-390/18
Intelektualna lastnina
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Splošno sodišče - Peti senat
DE Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 20/06/2019
09:30
Obravnava
T-428/18
Intelektualna lastnina
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 21/06/2019
09:30
Obravnava
T-67/18
Kmetijstvo
Probelte / Komisija
Splošno sodišče - Peti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
ponedeljek 24/06/2019
14:30
Sodba
C-573/17
Območje svobode, varnosti in pravice
Popławski
Sodišče - Veliki senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
ponedeljek 24/06/2019
14:30
Obravnava
C-66/18
Svoboda opravljanja storitev
Komisija / Hongrie (Enseignement supérieur)
Sodišče - Veliki senat
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
ponedeljek 24/06/2019
14:30
Sodba
C-619/18
Načela prava Skupnosti
Komisija / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Sodišče - Veliki senat
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
torek 25/06/2019
09:30
Obravnava
T-19/18
Kmetijstvo
Litva / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
LT Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
C-723/17
Craeynest in drugi
Sodišče - Prvi senat
NL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
C-729/17
Prosto gibanje oseb
Komisija / Grčija
Sodišče - Četrti senat
EL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
sreda 26/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Intelektualna lastnina
Tulliallan Burlington / EUIPO
Sodišče - Četrti senat
EN Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
C-159/18
Promet
Moens
Sodišče - Četrti senat
FR Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
C-247/18 P
Socialna politika
Italija / Commission (Vérifications nécessaires)
Sodišče - Četrti senat
IT Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
sreda 26/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-255/18
Približevanje zakonodaj
State Street Bank International
Sodišče - Prvi senat
IT Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
sreda 26/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-386/18
Politika na področju ribištva
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Sodišče - Drugi senat
NL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
sreda 26/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-396/18
Promet
Cafaro
Sodišče - Prvi senat
IT Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
C-407/18
Addiko Bank
Sodišče - Osmi senat
SL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
T-466/16
Gospodarska politika
NRW. Bank / CRU
Splošno sodišče - Osmi razširjeni senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Obravnava
T-350/17
Konkurenca
Singapore Airlines in Singapore Airlines Cargo / Komisija
Splošno sodišče - Četrti razširjeni senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
T-474/17
Kmetijstvo
Portugalska / Komisija
Splošno sodišče - Prvi senat
PT Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
T-617/17
Pravo institucij
Vialto Consulting / Komisija
Splošno sodišče - Prvi senat
EL Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Obravnava
T-21/18
Kmetijstvo
Poljska / Komisija
Splošno sodišče - Šesti senat
PL Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
Združene zadeve T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Intelektualna lastnina
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Splošno sodišče - Osmi senat
PL Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
09:30
Sodba
T-651/18
Intelektualna lastnina
Balani Balani in drugi / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Splošno sodišče - Osmi senat
ES Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
11:00
Obravnava
C-427/18 P
Kadrovski predpisi
SEAE / Alba Aguilera in drugi
Sodišče - Deseti senat
FR Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 26/06/2019
14:30
Obravnava
T-689/18
Intelektualna lastnina
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Splošno sodišče - Drugi senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:00
Obravnava
C-228/18
Konkurenca
Budapest Bank in drugi
Sodišče - Peti senat
HU Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
C-597/17
Odmera
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie in drugi
Sodišče - Šesti senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
cetrtek 27/06/2019
09:30
Obravnava
C-114/18
Približevanje zakonodaj
Sandoz in Hexal
Sodišče - Četrti senat
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-274/18
Socialna politika
Schuch-Ghannadan
Sodišče - Tretji senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
C-348/18
Kmetijstvo
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Sodišče - Sedmi senat
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-379/18
Promet
Deutsche Lufthansa
Sodišče - Četrti senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-445/18
Kmetijstvo
Vaselife International in Chrysal International
Sodišče - Prvi senat
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
C-518/18
Območje svobode, varnosti in pravice
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Sodišče - Šesti senat
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sklepni predlogi
Združene zadeve C-585/18
C-624/18
C-625/18
Načela prava Skupnosti
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Sodišče - Veliki senat
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Tanchev
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
T-20/17
Državna pomoč
Madžarska / Komisija
Splošno sodišče - Deveti senat
HU Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
T-135/18
Pravo institucij
Szegedi / Parlament
Splošno sodišče - Šesti senat
HU Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
T-268/18
Intelektualna lastnina
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Splošno sodišče - Sedmi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
T-334/18
Intelektualna lastnina
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Splošno sodišče - Šesti senat
ES Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Sodba
T-385/18
Intelektualna lastnina
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Splošno sodišče - Tretji senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 27/06/2019
09:30
Obravnava
T-700/18
Intelektualna lastnina
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 28/06/2019
09:30
Sodba
T-741/16
Trgovinska politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 28/06/2019
09:30
Obravnava
T-334/17
Konkurenca
Cargolux Airlines / Komisija
Splošno sodišče - Četrti razširjeni senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 28/06/2019
09:30
Sodba
T-64/18
Pravo institucij
Alfamicro / Komisija
Splošno sodišče - Drugi senat
PT Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 28/06/2019
09:30
Sodba
T-340/18
Intelektualna lastnina
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Splošno sodišče - Drugi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 28/06/2019
09:30
Obravnava
T-361/18
Intelektualna lastnina
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Splošno sodišče - Drugi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
petek 28/06/2019
09:30
Sodba
T-377/18
Intercept Pharma in Intercept Pharmaceuticals / EMA
Splošno sodišče - Drugi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF