Sodni koledar
Ta koledar je le informativen in je objavljen s pridržkom sprememb.
Razvrsti po : datum | sodišče | dvorana
Datum Zadeva Jezik postopka Dvorana
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-82/17 P
TestBioTech in drugi / Komisija
Sodišče - Tretji senat
EN Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-299/17
Industrijska politika
VG Media
Sodišče - Četrti senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-347/17
A in drugi
Sodišče - Tretji senat
NL Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-683/17
Intelektualna lastnina
Cofemel
Sodišče - Tretji senat
PT Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-688/17
Intelektualna lastnina
Bayer Pharma
Sodišče - Tretji senat
HU Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-709/17 P
Trgovinska politika
Komisija / Kolachi Raj Industrial
Sodišče - Četrti senat
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
Združene zadeve C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Svoboda opravljanja storitev
Maksimovic
Köfler in drugi
Köfler
Köfler in drugi
Sodišče - Šesti senat
DE Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-104/18 P
Intelektualna lastnina
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Sodišče - Peti senat
EN Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
Združene zadeve C-199/18
C-200/18
C-343/18
Približevanje zakonodaj
Pollo del Campo in Avi Coop
C.A.F.A.R. in Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola in MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Sodišče - Deveti senat
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pikamäe
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-482/18
Odmera
Google Ireland
Sodišče - Veliki senat
HU Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-513/18
Odmera
Autoservizi Giordano
Sodišče - Drugi senat
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Sodišče - Drugi senat
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-542/18 RX-II
Pravo institucij
Réexamen Simpson / Svet
Sodišče - Veliki senat
EN Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Sharpston
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-543/18 RX-II
Pravo institucij
Réexamen HG / Komisija
Sodišče - Veliki senat
FR Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Sharpston
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
C-541/18
Intelektualna lastnina
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Sodišče - Peti senat
DE Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 12/09/2019
09:30
Obravnava
C-584/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Blue Air - Airline Management Solutions in drugi
Sodišče - Tretji senat
EL Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 12/09/2019
09:30
Obravnava
C-627/18
Državna pomoč
Nelson Antunes da Cunha
Sodišče - Drugi senat
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-666/18
Približevanje zakonodaj
IT Development
Sodišče - Peti senat
FR Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
cetrtek 12/09/2019
09:30
Obravnava
C-766/18 P
Intelektualna lastnina
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Sodišče - Peti senat
EN Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
T-417/16
Državna pomoč
Achemos Grupė in Achema / Komisija
Splošno sodišče - Sedmi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
T-629/17
Ekonomsko - socialna kohezija
Češka republika / Komisija
Splošno sodišče - Sedmi senat
CS Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
T-225/18
Kadrovski predpisi
Manéa / CdT
Splošno sodišče - Sedmi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 12/09/2019
09:30
Sodba
T-528/18
Kadrovski predpisi
XI / Komisija
Splošno sodišče - Sedmi senat
FR Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF