Sodni koledar
Ta koledar je le informativen in je objavljen s pridržkom sprememb.
Razvrsti po : datum | sodišče | dvorana
Datum Zadeva Jezik postopka Dvorana
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
C-310/16
Dzivev in drugi
Sodišče - Četrti senat
BG Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
C-168/17
Skupna varnostna in zunanja politika
SH
Sodišče - Tretji senat
HU Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Mengozzi
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-637/17
Približevanje zakonodaj
Cogeco Communications
Sodišče - Drugi senat
PT Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
C-639/17
Prosto gibanje oseb
KPMG Baltics
Sodišče - Četrti senat
LV Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Szpunar
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-690/17
Intelektualna lastnina
ÖKO-Test Verlag
Sodišče - Peti senat
DE Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-706/17
Državna pomoč
Achema in drugi
Sodišče - Četrti senat
LT Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Wahl
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-712/17
Odmera
EN.SA.
Sodišče - Prvi senat
IT Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
C-46/18
Kmetijstvo
Caseificio Sociale San Rocco in drugi
Sodišče - Drugi senat
IT Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
C-70/18
Zunanji odnosi
A in drugi
Sodišče - Prvi senat
NL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
C-74/18
Svoboda opravljanja storitev
A
Sodišče - Šesti senat
FI Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
C-102/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Brisch
Sodišče - Šesti senat
DE Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bot
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-133/18
Odmera
Sea Chefs Cruise Services
Sodišče - Tretji senat
FR Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Hogan
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
C-210/18
Promet
WESTbahn Management
Sodišče - Osmi senat
DE Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-348/16 OP
Arbitražna klavzula
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA
Splošno sodišče - Osmi senat
EL Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-117/17
Proximus / Svet
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
T-578/17
Državna pomoč
a&o hostel and hotel Berlin / Komisija
Splošno sodišče - Šesti senat
DE Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-576/17
Intelektualna lastnina
Mas Que Vinos Global / EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Splošno sodišče - Deveti senat
ES Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
T-602/17
Kmetijstvo
Španija / Komisija
Splošno sodišče - Deveti senat
ES Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-671/17
Intelektualna lastnina
Turbo-K International / EUIPO - Turbo-K (TURBO-K)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-40/18
Intelektualna lastnina
Ecolab USA / EUIPO (SOLIDPOWER)
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
T-61/18
Kadrovski predpisi
Rodriguez Prieto / Komisija
Splošno sodišče - Osmi senat
FR Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-91/18
Intelektualna lastnina
Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)
Splošno sodišče - Šesti senat
EN Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
T-136/18
Intelektualna lastnina
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Splošno sodišče - Prvi senat
FR Dvorana Dalsgaard
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Intelektualna lastnina
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Splošno sodišče - Peti senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
09:30
Sodba
T-368/18
Intelektualna lastnina
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Grupo Bimbo (ETI Bumbo)
Splošno sodišče - Šesti senat
ES Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 17/01/2019
14:30
Obravnava
C-172/18
Intelektualna lastnina
AMS Neve in drugi
Sodišče - Peti senat
EN Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF