Sodni koledar
Ta koledar je le informativen in je objavljen s pridržkom sprememb.
Razvrsti po : datum | sodišče | dvorana
Datum Zadeva Jezik postopka Dvorana
sreda 27/02/2019
09:30
Sodba
C-563/17
Pravica do ustanavljanja
Associação Peço a Palavra in drugi
Sodišče - Drugi senat
PT Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
C-584/17 P
Arbitražna klavzula
ADR Center / Komisija
Sodišče - Tretji senat
EN Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Sodba
C-670/17 P
Kmetijstvo
Grčija / Komisija
Sodišče - Prvi senat
EL Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Bobek
sreda 27/02/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-26/18
Odmera
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Sodišče - Prvi senat
DE Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Campos Sánchez-Bordona
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
C-222/18
VIPA
Sodišče - Peti senat
HU Razpravna dvorana I - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Sodišče - Četrti senat
RO Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
C-272/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Verein für Konsumenteninformation
Sodišče - Prvi senat
DE Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
T-323/16
Gospodarska politika
Banco Cooperativo Español / CRU
Splošno sodišče - Osmi razširjeni senat
ES Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
Združene zadeve T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Intelektualna lastnina
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Splošno sodišče - Prvi senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Sodba
T-107/18
Intelektualna lastnina
Aytekin / EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Splošno sodišče - Sedmi senat
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
T-214/18
Pravo institucij
Briois / Parlament
Splošno sodišče - Sedmi senat
FR Dvorana Fernando Pessoa
Tožba (UL) HTML / PDF
sreda 27/02/2019
09:30
Obravnava
T-219/18
Intelektualna lastnina
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Splošno sodišče - Šesti senat
IT Modra dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF