Sodni koledar
Ta koledar je le informativen in je objavljen s pridržkom sprememb.
Razvrsti po : datum | sodišče | dvorana
Datum Zadeva Jezik postopka Dvorana
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
Združene zadeve C-183/17 P
C-184/17 P
Zunanji odnosi
International Management Group / Komisija
Sodišče - Tretji senat
EN Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
C-194/17 P
Intelektualna lastnina
Pandalis / EUIPO
Sodišče - Tretji senat
DE Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
C-225/17 P
Skupna varnostna in zunanja politika
Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi / Svet
Sodišče - Četrti senat
EN Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Sharpston
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-704/17
Območje svobode, varnosti in pravice
D. H.
Sodišče - Veliki senat
CS Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Sharpston
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
C-6/18 P
Kmetijstvo
Grčija / Komisija
Sodišče - Osmi senat
EL Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-25/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Kerr
Sodišče - Prvi senat
BG Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Kokott
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sklepni predlogi
C-55/18
Socialna politika
CCOO
Sodišče - Veliki senat
ES Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Pitruzzella
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
C-149/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Da Silva Martins
Sodišče - Šesti senat
PT Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
Generalni pravobranilec: Saugmandsgaard Øe
cetrtek 31/01/2019
09:30
Obravnava
C-208/18
Območje svobode, varnosti in pravice
Petruchová
Sodišče - Prvi senat
CS Razpravna dvorana III - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Obravnava
C-226/18
Carinska unija
Krohn & Schröder
Sodišče - Četrti senat
DE Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Obravnava
C-239/18
Kmetijstvo
Saatgut-Treuhandverwaltung
Sodišče - Peti senat
DE Razpravna dvorana IV - Šesto nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Obravnava
T-478/16
Frank / Komisija
Splošno sodišče - Peti senat
DE Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
T-215/17
Intelektualna lastnina
Pear Technologies / EUIPO - Apple (PEAR)
Splošno sodišče - Peti senat
EN Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
T-559/17
Abdulkarim / Svet
Splošno sodišče - Peti senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
T-604/17
Intelektualna lastnina
Thun / EUIPO (Poisson)
Splošno sodišče - Deveti senat
IT Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
T-667/17
Alkarim for Trade and Industry / Svet
Splošno sodišče - Peti senat
FR Grande salle - Annexe "C"
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
T-97/18
Intelektualna lastnina
DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS)
Splošno sodišče - Deveti senat
EN Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
09:30
Sodba
T-427/18
Intelektualna lastnina
Geske / EUIPO (SATISFYERMEN)
Splošno sodišče - Osmi senat
DE Zelena dvorana
Tožba (UL) HTML / PDF
cetrtek 31/01/2019
14:30
Obravnava
C-291/18
Odmera
Grup Servicii Petroliere
Sodišče - Tretji senat
RO Razpravna dvorana II - Osmo nadstropje
Tožba (UL) HTML / PDF