CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
måndag 15/01/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-12/17
Socialpolitik
Dicu
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-483/16
Sziber
Domstolen - Andra avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
16/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-47/17
C-48/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
X
Domstolen - Stora avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Dom
C-240/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
E
Domstolen - Femte avdelningen
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
16/01/2018
09:30
Dom
T-747/15
Statligt stöd
EDF / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Dom
T-204/16
Immaterialrätt
Sun Media / EUIPO - Meta4 Spain (METABOX)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Dom
T-273/16
Immaterialrätt
Sun Media / EUIPO - Meta4 Spain (METAPORN)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Dom
T-398/16
Immaterialrätt
Starbucks / EUIPO - Nersesyan (COFFEE ROCKS)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Dom
T-630/16
Dehtochema Bitumat / ECHA
Tribunalen - Första avdelningen
CS Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-163/17
Institutionell rätt
Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
09:30
Dom
T-231/17
Tjänsteföreskrifterna
SE / rådet
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
16/01/2018
15:00
Muntlig förhandling
T-334/16 P
Tjänsteföreskrifterna
FN m.fl. / CEPOL
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 17/01/2018
09:30
Dom
C-363/16
Statligt stöd
kommissionen / Grekland
Domstolen - Första avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 17/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-553/16
Fri rörlighet för kapital
TTL
Domstolen - Sjunde avdelningen
BG Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 17/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-650/16
Etableringsfrihet
Bevola och Jens W. Trock
Domstolen - Stora avdelningen
DA Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 17/01/2018
09:30
Dom
C-676/16
Skatterätt
CORPORATE COMPANIES
Domstolen - Första avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 17/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-43/17 P
Institutionell rätt
Jenkinson / rådet m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 17/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-89/17
Unionsmedborgarskap
Banger
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 17/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-120/17
Jordbruk
Ministru kabinets
Domstolen - Åttonde avdelningen
LV Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 17/01/2018
09:30
Dom
T-68/16
Immaterialrätt
Deichmann / EUIPO - Munich (Représentation d'une croix sur le côté d'une chaussure de sport)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 17/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-193/17
T-194/17
T-195/17
Immaterialrätt
CeramTec / EUIPO - C5 Medical Werks (Forme d'une boule de hanche)
CeramTec / EUIPO - C5 Medical Werks (Représentation d'une boule de hanche)
CeramTec / EUIPO - C5 Medical Werks (Nuance de rose)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
C-249/15
Frihet att tillhandahålla tjänster
Wind 1014 och Daell
Domstolen - Nionde avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
C-270/16
Socialpolitik
Ruiz Conejero
Domstolen - Tredje avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
C-463/16
Skatterätt
Stadion Amsterdam
Domstolen - Nionde avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 18/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-528/16
Confédération paysanne m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 18/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-633/16
Konkurrens
Ernst & Young
Domstolen - Femte avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 18/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-34/17
Tillnärming av lagstiftning
Donnellan
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
C-45/17
Fri rörlighet för kapital
Jahin
Domstolen -
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
C-58/17
INEOS
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 18/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-107/17
Ekonomisk politik
Aviabaltika
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-123/17
Yttre förbindelser
Yön
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
T-76/15
Kenup Foundation m.fl. / EIT
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-364/16
Handelspolitik
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Dom
T-804/16
Immaterialrätt
LG Electronics / EUIPO (Dual Edge)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-55/17
Tjänsteföreskrifterna
Healy / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
10:00
Muntlig förhandling
T-701/16 P
Tjänsteföreskrifterna
kommissionen / AV
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-648/16
Skatterätt
Fontana
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 18/01/2018
15:00
Muntlig förhandling
T-73/17
Tjänsteföreskrifterna
RS / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 19/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-79/17
Tjänsteföreskrifterna
Schoonjans / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 22/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-571/16
Tjänsteföreskrifterna
PT / Europeiska investeringsbanken
Tribunalen - Fjärde avdelningen
SV Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 22/01/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-554/14
Immaterialrätt
Messi Cuccittini / EUIPO - J-M.-E.V. e hijos (MESSI)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
09:30
Dom
C-179/16
Konkurrens
F. Hoffmann-La Roche m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
23/01/2018
09:30
Dom
C-267/16
Fri rörlighet för varor
Buhagiar m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
23/01/2018
09:30
Dom
C-367/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Piotrowski
Domstolen - Stora avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
23/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-530/16
Transport
kommissionen / Polen
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
23/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-585/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Alheto
Domstolen - Stora avdelningen
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-635/16 P
Spliethoff's Bevrachtingskantoor / kommissionen
Domstolen -
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
23/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-272/16
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
EL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-573/16
Tjänsteföreskrifterna
PT / Europeiska investeringsbanken
Tribunalen - Fjärde avdelningen
SV Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
09:30
Dom
T-639/16 P
Tjänsteföreskrifterna
FV / rådet
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
09:30
Dom
T-869/16
Immaterialrätt
Wenger / EUIPO - Swissgear (SWISSGEAR)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
09:30
Dom
T-250/17
Immaterialrätt
avanti / EUIPO (avanti)
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
23/01/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-612/16
Tjänsteföreskrifterna
PS / Europeiska investeringsbanken
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Dom
C-433/15
Jordbruk
kommissionen / Italien
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 24/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-600/16 P
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
National Iranian Tanker Company / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-616/16
C-617/16
Fri rörlighet för personer
Pantuso m.fl.
Castellano m.fl.
Domstolen - Åttonde avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 24/01/2018
09:30
Dom
C-634/16 P
Immaterialrätt
EUIPO / European Food
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 24/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-642/16
Immaterialrätt
Junek Europ-Vertrieb
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-5/17
Skatterätt
DPAS Limited
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-175/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
X
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 24/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-180/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
X och Y
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 24/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-803/16
Immaterialrätt
Glaxo Group / EUIPO - Celon Pharma (SALMEX)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-807/16
Immaterialrätt
MIP Metro / EUIPO - Afnor (N & NF TRADING)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-850/16
Tjänsteföreskrifterna
QE / Eurojust
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 24/01/2018
09:30
Dom
T-69/17
Immaterialrätt
Constantin Film Produktion / EUIPO (Fack Ju Göhte)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:00
Dom
C-360/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Hasan
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 25/01/2018
09:00
Dom
C-473/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
F
Domstolen - Tredje avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 25/01/2018
09:00
Dom
C-498/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Schrems
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 25/01/2018
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-683/16
Fiskeripolitik
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 25/01/2018
09:00
Muntlig förhandling
Förenade mål C-195/17
C-197/17
C-198/17
C-199/17
C-200/17
C-201/17
C-202/17
C-203/17
C-226/17
C-228/17
C-254/17
C-274/17
C-275/17
C-278/17
C-279/17
C-280/17
C-281/17
C-282/17
C-283/17
C-284/17
C-285/17
C-286/17
C-290/17
C-291/17
C-292/17
Transport
Krüsemann m.fl.
Neufeldt m.fl.
Wallmann
Hoffmeyer och Meyer
de Winder
Schlosser och Schlosser
Rebbe m.fl.
Schmeer
Wittmann
Lorenz och Sprecher
Yüce
Schoen
Meyer
Kiehl
Eßer
Schmidt
Ansorge
Blesgen
Künnecke m.fl.
Gentile
Ossenbeck
Fell
Jordan-Grompe m.fl.
EUflight.de
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
C-314/16
Transport
kommissionen / Tjeckiska republiken
Domstolen - Nionde avdelningen
CS Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 25/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-564/16 P
Immaterialrätt
EUIPO / Puma
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 25/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-671/16
Inter-Environnement Bruxelles m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 25/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-57/17
Socialpolitik
Checa Honrado
Domstolen - Sjunde avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-96/17
Socialpolitik
Vernaza Ayovi
Domstolen - Sjätte avdelningen
ES Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 25/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-151/17
Tillnärming av lagstiftning
Swedish Match
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-154/17
Skatterätt
E LATS
Domstolen -
LV Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-160/17
Thybaut m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
T-818/14
Statligt stöd
BSCA / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-34/16
Jordbruk
Litauen / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
LT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
T-91/16
Socialpolitik
Italien / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
IT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-274/16
T-275/16
Saleh Thabet / rådet
Mubarak m.fl. / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
T-367/16
Immaterialrätt
Brunner / EUIPO - CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
T-561/16
Tjänsteföreskrifterna
Galocha / Entreprise commune Fusion for Energy
Tribunalen - Femte avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
T-765/16
Immaterialrätt
Grupo Ganaderos de Fuerteventura / EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Dom
T-866/16
Immaterialrätt
SilverTours / EUIPO (billiger-mietwagen.de)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-72/17
Immaterialrätt
Schmid / EUIPO - Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
11:00
Muntlig förhandling
C-100/17 P
Handelspolitik
Gul Ahmed Textile Mills / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-108/17
Skatterätt
Enteco Baltic
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 25/01/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-148/17
Immaterialrätt
Peek & Cloppenburg
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 26/01/2018
09:30
Dom
T-172/16
Statligt stöd
Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
IT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 26/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-478/16
Frank / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 29/01/2018
14:00
Muntlig förhandling
C-207/16
Tillnärming av lagstiftning
Ministerio Fiscal
Domstolen - Stora avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
30/01/2018
09:00
Dom
Förenade mål C-360/15
C-31/16
Frihet att tillhandahålla tjänster
X
Visser Vastgoed Beleggingen
Domstolen - Stora avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
30/01/2018
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-660/16
C-661/16
Skatterätt
Kollroß
Wirtl
Domstolen - Femte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
30/01/2018
09:00
Muntlig förhandling
C-80/17
Tillnärming av lagstiftning
Juliana
Domstolen - Stora avdelningen
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
30/01/2018
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-83/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
KP
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
30/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-353/15
Statligt stöd
NeXovation / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
30/01/2018
09:30
Dom
T-625/16
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / ECHA
Tribunalen - Första avdelningen
PL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
30/01/2018
09:30
Dom
T-808/16
Immaterialrätt
Jean Patou Worldwide / EUIPO - Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-527/16
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Alpenrind m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 31/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-629/16
Yttre förbindelser
CX
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-664/16
Skatterätt
Vădan
Domstolen - Fjärde avdelningen
RO Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-679/16
Social trygghet för migrerande arbetstagare
A
Domstolen - Femte avdelningen
FI Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 31/01/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-39/17
Fri rörlighet för varor
Lubrizol France
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 31/01/2018
09:30
Dom
C-106/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Hofsoe
Domstolen - Åttonde avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 31/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-219/10 RENV
T-399/11 RENV
Statligt stöd
World Duty Free Group / kommissionen
Banco Santander och Santusa / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Dom
T-196/15 P
Tjänsteföreskrifterna
Gyarmathy / FRA
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Dom
T-44/16
Immaterialrätt
Novartis / EUIPO - SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-546/16
Tjänsteföreskrifterna
Tataram / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-627/16
Jordbruk
Tjeckiska republiken / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
CS Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 31/01/2018
09:30
Dom
T-35/17
Immaterialrätt
Weber-Stephen Products / EUIPO (iGrill)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
C-261/16 P
Konkurrens
Kühne + Nagel International m.fl. / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
C-264/16 P
Konkurrens
Deutsche Bahn m.fl. / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
C-263/16 P
Konkurrens
Schenker / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
C-271/16 P
Konkurrens
Panalpina World Transport (Holding) m.fl. / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 01/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-325/16
Jordbruk
Industrias Químicas del Vallés
Domstolen - Nionde avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 01/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-25/17
Tillnärming av lagstiftning
Jehovan todistajat
Domstolen - Stora avdelningen
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 01/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-30/17
Skatterätt
Kompania Piwowarska
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 01/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-164/17
Grace och Sweetman
Domstolen - Andra avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-227/10
T-405/11
T-406/11
Statligt stöd
Banco Santander / kommissionen
Axa Mediterranean / kommissionen
Prosegur Compañía de Seguridad / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-412/14
Statligt stöd
Larko / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EL Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-423/14
Statligt stöd
Larko / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EL Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-477/15
European Dynamics Luxembourg m.fl. / ECHA
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-506/15
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
EL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-105/16
Immaterialrätt
Philip Morris Brands / EUIPO - Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-457/16
Immaterialrätt
Aldi Einkauf / EUIPO - Schwamm & Cie. (Le Coq de France)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-640/16
Konkurrens
GEA Group / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-644/16
ClientEarth / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-86/17
Institutionell rätt
Le Pen / parlamentet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
09:30
Dom
T-102/17
Immaterialrätt
Cantina e oleificio sociale di San Marzano / EUIPO - Miguel Torres (SANTORO)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
11:30
Muntlig förhandling
T-161/17
Institutionell rätt
Le Pen / parlamentet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-213/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
X
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-626/16
Institutionell rätt
Troszczynski / parlamentet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/02/2018
15:00
Muntlig förhandling
T-239/11
Statligt stöd
Sigma Alimentos Exterior / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 02/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-78/17
Immaterialrätt
Jumbo Africa / EUIPO - ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)
Tribunalen - Andra avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
09:30
Dom
T-611/15
Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-825/16
T-847/16
Immaterialrätt
Cypern / EUIPO - Papouis Dairies (Pallas Halloumi)
Cypern / EUIPO - POA (COWBOYS HALLOUMI)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-122/17
Tillnärming av lagstiftning
Smith
Domstolen - Stora avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Dom
T-216/15
Statligt stöd
Dôvera zdravotná poistʼovňa / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Dom
T-235/15
Pari Pharma / EMA
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Dom
T-718/15
PTC Therapeutics International / EMA
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Dom
T-729/15
MSD Animal Health Innovation och Intervet international / EMA
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Dom
T-208/16
Ranocchia / ERCEA
Tribunalen - Andra avdelningen
IT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-7/17
Immaterialrätt
John Mills / EUIPO - Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
06/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-163/16
Immaterialrätt
Louboutin och Christian Louboutin
Domstolen - Stora avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
06/02/2018
09:30
Dom
C-359/16
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Altun m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
06/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-390/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Lada
Domstolen - Andra avdelningen
HU
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
06/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-622/16 P
C-623/16 P
C-624/16 P
Statligt stöd
Scuola Elementare Maria Montessori / kommissionen
kommissionen / Scuola Elementare Maria Montessori
kommissionen / Ferracci
Domstolen - Stora avdelningen
IT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Dom
C-304/16
Etableringsfrihet
American Express
Domstolen - Första avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 07/02/2018
09:30
Dom
C-643/16
Etableringsfrihet
American Express
Domstolen - Första avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 07/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-681/16
Immaterialrätt
Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group
Domstolen - Andra avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 07/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-685/16
Fri rörlighet för kapital
EV
Domstolen - Femte avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 07/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-109/17
Bankia
Domstolen - Femte avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-161/17
Immaterialrätt
Renckhoff
Domstolen - Andra avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-206/17
Denker
Domstolen - Första avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-217/17 P
Immaterialrätt
Mast-Jägermeister / EUIPO
Domstolen - Nionde avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-388/11
Statligt stöd
Deutsche Post / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Dom
T-775/16
Immaterialrätt
Kondyterska korporatsiia "Roshen" / EUIPO - Krasnyiy oktyabr (Representation d'une écrevisse)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-788/16
Tjänsteföreskrifterna
De Geoffroy m.fl. / parlamentet
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Dom
T-793/16
Immaterialrätt
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Zaharieva (Boîte présentoir à cornets)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Dom
T-794/16
Immaterialrätt
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Zaharieva (Emballage pour cornets à glace)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/02/2018
09:30
Dom
T-795/16
Immaterialrätt
Krasnyiy oktyabr / EUIPO - Kondyterska korporatsiia "Roshen" (CRABS)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Dom
C-380/16
Skatterätt
kommissionen / Tyskland
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 08/02/2018
09:30
Dom
C-590/16
Skatterätt
kommissionen / Grekland
Domstolen - Sjätte avdelningen
EL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 08/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-129/17
Immaterialrätt
Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
Domstolen - Andra avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-153/17
Skatterätt
Volkswagen
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-346/17 P
Institutionell rätt
Klein / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Dom
T-74/16
POA / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Dom
T-879/16
Immaterialrätt
Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO - Marpefa (Vieta)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-67/17
T-68/17
Immaterialrätt
Italytrade / EUIPO - Tpresso (tèespresso)
Italytrade / EUIPO - Tpresso (teaespresso)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-98/17
Tjänsteföreskrifterna
RT / parlamentet
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Dom
T-118/17
Institutionell rätt
Institute for Direct Democracy in Europe / parlamentet
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-220/17
Immaterialrätt
Pfalzmarkt für Obst und Gemüse / EUIPO (100% Pfalz)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 09/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-702/16 P
Tjänsteföreskrifterna
Barroso Truta m.fl. / Cour de justice de l'Union européenne
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-665/16
Skatterätt
Gmina Wrocław
Domstolen - Sjunde avdelningen
PL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
20/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-121/17
Immaterialrätt
Teva UK m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-441/17
kommissionen / Polen
Domstolen - Stora avdelningen
PL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
20/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-290/16
Jordbruk
Fruits de Ponent / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Dom
T-45/17
Immaterialrätt
Kwang Yang Motor / EUIPO - Schmidt (CK1)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Dom
T-65/17
Immaterialrätt
Westbrae Natural / EUIPO - Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-733/16
Ekonomisk politik
Banque Postale / BCE
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
C-518/15
Socialpolitik
Matzak
Domstolen - Femte avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 21/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-123/16 P
Konkurrens
Orange Polska / kommissionen
Domstolen - Andra avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
C-326/16 P
Institutionell rätt
LL / parlamentet
Domstolen - Femte avdelningen
LT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 21/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-667/16
Jordbruk
Nooren
Domstolen - Första avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 21/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-28/17
Etableringsfrihet
NN
Domstolen - Första avdelningen
DA
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-71/17
Tillnärming av lagstiftning
Vicente Fernandes
Domstolen - Andra avdelningen
PT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-124/17
Vossloh Laeis
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-137/17
Fri rörlighet för varor
Van Gennip m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
T-731/15
Klyuyev / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-362/16
Immaterialrätt
Tillotts Pharma / EUIPO - Ferring (XENASA)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-530/16
Tjänsteföreskrifterna
Schubert m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-543/16
T-544/16
Tjänsteföreskrifterna
Carpenito / rådet
Kannellopoulou m.fl. / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-103/16
Socialpolitik
Porras Guisado
Domstolen - Tredje avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-181/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Gnandi
Domstolen - Stora avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-328/16
kommissionen / Grekland
Domstolen - Tredje avdelningen
EL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-336/16
kommissionen / Polen
Domstolen - Tredje avdelningen
PL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-396/16
Skatterätt
T – 2
Domstolen - Första avdelningen
SL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-545/16
Tullunion
Kubota (UK) och EP Barrus
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-572/16
INEOS
Domstolen - Första avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-632/16
Dyson
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-20/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Oberle
Domstolen - Andra avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-31/17
Skatterätt
Cristal Union
Domstolen - Första avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-41/17
Socialpolitik
González Castro
Domstolen - Femte avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-44/17
Tillnärming av lagstiftning
The Scotch Whisky Association
Domstolen - Femte avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-49/17
Skatterätt
Koppers Denmark
Domstolen - Första avdelningen
DA
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-51/17
Ilyés och Kiss
Domstolen - Andra avdelningen
HU
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-59/17
Jordbruk
SCI Château du Grand Bois
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-167/17
Klohn
Domstolen - Första avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-185/17
Tullunion
SAKSA
Domstolen -
BG
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-632/16
Tjänsteföreskrifterna
Haeberlen / ENISA
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-882/16
Immaterialrätt
Sipral World / EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
T-210/17
Immaterialrätt
International Gaming Projects / EUIPO - Zitro IP (TRIPLE TURBO)
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Dom
T-445/16
Immaterialrätt
Schniga / OCVV (Gala Schnico)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-9/17
Tjänsteföreskrifterna
RI / rådet
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-218/17
Tjänsteföreskrifterna
HF / parlamentet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.