Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 19/07/2018
15:00
Dom
T-646/16 P
Tjänsteföreskrifterna
Simpson / rådet
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 19/07/2018
15:00
Dom
T-693/16 P
Tjänsteföreskrifterna
HG / kommissionen
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-123/16 P
Konkurrens
Orange Polska / kommissionen
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-128/16 P
Statligt stöd
kommissionen / Spanien m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-135/16
Statligt stöd
Georgsmarienhütte m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-310/16
Dzivev m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-377/16
Tjänsteföreskrifterna
Spanien / parlamentet
Domstolen - Stora avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-528/16
Confédération paysanne m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-553/16
Fri rörlighet för kapital
TTL
Domstolen - Sjunde avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-585/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Alheto
Domstolen - Stora avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-621/16 P
Institutionell rätt
kommissionen / Italien
Domstolen - Stora avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-632/16
Dyson
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-679/16
Social trygghet för migrerande arbetstagare
A
Domstolen - Femte avdelningen
FI Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-5/17
Skatterätt
DPAS
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-29/17
Tillnärming av lagstiftning
Novartis Farma
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-56/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Fathi
Domstolen - Andra avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
Förenade mål C-84/17 P
C-85/17 P
C-95/17 P
Immaterialrätt
Société des produits Nestlé / Mondelez UK Holdings & Services
Mondelez UK Holdings & Services / EUIPO
EUIPO / Mondelez UK Holdings & Services
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-96/17
Socialpolitik
Vernaza Ayovi
Domstolen - Sjätte avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-103/17
Skatterätt
Messer France
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-107/17
Ekonomisk politik
Aviabaltika
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-121/17
Immaterialrätt
Teva UK m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-129/17
Immaterialrätt
Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
Domstolen - Andra avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-138/17 P
C-146/17 P
Institutionell rätt
Union européenne / Gascogne Sack Deutschland och Gascogne
Gascogne Sack Deutschland och Gascogne / Union européenne
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-139/17 P
Immaterialrätt
QuaMa Quality Management / EUIPO
Domstolen -
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-140/17
Skatterätt
Gmina Ryjewo
Domstolen - Andra avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-150/17 P
Institutionell rätt
Union européenne / Kendrion
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-163/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Jawo
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-164/17
Grace och Sweetman
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-174/17 P
C-222/17 P
Institutionell rätt
Union européenne / ASPLA och Armando Álvarez
ASPLA och Armando Álvarez / Union européenne
Domstolen - Första avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-193/17
Socialpolitik
Cresco Investigation
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-205/17
kommissionen / Spanien
Domstolen - Åttonde avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-239/17
Jordbruk
Teglgaard och Fløjstrupgård
Domstolen - Tredje avdelningen
DA Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-247/17
Unionsmedborgarskap
Raugevicius
Domstolen - Stora avdelningen
FI Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-265/17 P
Konkurrens
kommissionen / United Parcel Service
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-268/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
AY
Domstolen - Femte avdelningen
HR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-293/17
C-294/17
Coöperatie Mobilisation for the Environment och Vereniging Leefmilieu
Stichting Werkgroep Behoud de Peel
Domstolen - Andra avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Ibrahim
Sharqawi m.fl.
Magamadov
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-310/17
Immaterialrätt
Levola Hengelo
Domstolen - Stora avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-338/17
Socialpolitik
Guigo
Domstolen - Sjunde avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-404/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
A
Domstolen - Första avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-414/17
Skatterätt
AREX CZ
Domstolen - Fjärde avdelningen
CS Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-416/17
Etableringsfrihet
kommissionen / Frankrike
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-437/17
Fri rörlighet för personer
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-445/17
Tullunion
Pilato
Domstolen -
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 25/07/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-452/17
Fri rörlighet för personer
ZAKO
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-574/17 P
Tullunion
kommissionen / Combaro
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-588/17 P
Jordbruk
Spanien / kommissionen
Domstolen - Åttonde avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-216/18 PPU
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 25/07/2018
11:00
Dom
C-220/18 PPU
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie)
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
07/08/2018
14:30
Dom
Förenade mål C-96/16
C-94/17
Banco Santander
Escobedo Cortés
Domstolen - Femte avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
07/08/2018
14:30
Dom
C-472/16
Socialpolitik
Colino Sigüenza
Domstolen - Femte avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
07/08/2018
14:30
Dom
C-561/16
Energipolitik
Saras Energía
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
07/08/2018
14:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-680/16 P
August Wolff och Remedia / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
07/08/2018
14:30
Dom
C-16/17
Skatterätt
TGE Gas Engineering
Domstolen - Femte avdelningen
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
07/08/2018
14:30
Dom
C-52/17
Tillnärming av lagstiftning
VTB Bank (Austria)
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
07/08/2018
14:30
Dom
C-59/17
Jordbruk
Château du Grand Bois
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
07/08/2018
14:30
Dom
Förenade mål C-61/17
C-62/17
C-72/17
Socialpolitik
Bichat
Chlubna
Walkner
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
07/08/2018
14:30
Dom
C-115/17
Gemenskapsrättsliga principer
Clergeau m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
07/08/2018
14:30
Dom
C-120/17
Jordbruk
Ministru kabinets
Domstolen - Åttonde avdelningen
LV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
07/08/2018
14:30
Dom
C-122/17
Tillnärming av lagstiftning
Smith
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
07/08/2018
14:30
Dom
C-123/17
Yttre förbindelser
Yön
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
07/08/2018
14:30
Dom
C-161/17
Immaterialrätt
Renckhoff
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
07/08/2018
14:30
Dom
C-300/17
Hochtief
Domstolen - Tredje avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
07/08/2018
14:30
Dom
C-329/17
Prenninger m.fl.
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
07/08/2018
14:30
Dom
C-435/17
Jordbruk
Argo Kalda Mardi talu
Domstolen - Tredje avdelningen
ET Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
07/08/2018
14:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-461/17
Holohan m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
07/08/2018
14:30
Dom
C-475/17
Skatterätt
Viking Motors m.fl.
Domstolen - Sjunde avdelningen
ET Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
07/08/2018
14:30
Dom
C-485/17
Verbraucherzentrale Berlin
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
07/08/2018
14:30
Dom
C-521/17
Immaterialrätt
SNB-REACT
Domstolen - Tredje avdelningen
ET Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
07/08/2018
14:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-575/17
Fri rörlighet för kapital
Sofina m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
07/08/2018
14:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-310/18 PPU
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Milev
Domstolen - Första avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
07/08/2018
14:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-325/18 PPU
C-375/18 PPU
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
C.E. och N.E.
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
07/08/2018
14:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-327/18 PPU
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
R O
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar