Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
måndag 25/02/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Domstolen - Stora avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
26/02/2019
09:30
Dom
C-115/16
Skatterätt
N Luxembourg 1
Domstolen - Stora avdelningen
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-116/16
Skatterätt
T Danmark
Domstolen - Stora avdelningen
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-117/16
Skatterätt
Y Denmark
Domstolen - Stora avdelningen
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-118/16
Skatterätt
X Denmark
Domstolen - Stora avdelningen
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-119/16
Skatterätt
C Danmark I
Domstolen - Stora avdelningen
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-299/16
Skatterätt
Z Denmark
Domstolen - Stora avdelningen
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-135/17
Fri rörlighet för kapital
X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
26/02/2019
09:30
Dom
C-497/17
Jordbruk
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Domstolen - Stora avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
26/02/2019
09:30
Dom
C-581/17
Skatterätt
Wächtler
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
26/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-609/17
C-610/17
Socialpolitik
TSN
AKT
Domstolen - Stora avdelningen
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
26/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-33/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
V
Domstolen - Sjätte avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
26/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-129/18
Unionsmedborgarskap
SM
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
26/02/2019
09:30
Dom
C-202/18
Institutionell rätt
Rimšēvičs / Lettland
Domstolen - Stora avdelningen
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
C-238/18
Institutionell rätt
BCE / Lettland
Domstolen - Stora avdelningen
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
26/02/2019
09:30
Dom
T-679/16
Statligt stöd
Athletic Club / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
26/02/2019
09:30
Dom
T-865/16
Statligt stöd
Fútbol Club Barcelona / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
26/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-13/18
Immaterialrätt
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
26/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-28/18
Immaterialrätt
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
26/02/2019
14:30
Muntlig förhandling
T-291/18
Immaterialrätt
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
C-563/17
Etableringsfrihet
Associação Peço a Palavra m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-584/17 P
Skiljedomsklausul
ADR Center / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
C-670/17 P
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 27/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-26/18
Skatterätt
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-222/18
VIPA
Domstolen - Femte avdelningen
HU Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Domstolen - Fjärde avdelningen
RO Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-272/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Verein für Konsumenteninformation
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-323/16
Ekonomisk politik
Banco Cooperativo Español / CRU
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Immaterialrätt
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
T-107/18
Immaterialrätt
Aytekin / EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-214/18
Institutionell rätt
Briois / parlamentet
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-219/18
Immaterialrätt
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
IT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-465/16 P
Handelspolitik
rådet / Growth Energy och Renewable Fuels Association
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-466/16 P
Handelspolitik
rådet / Marquis Energy
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-377/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
kommissionen / Tyskland
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-388/17
SJ
Domstolen - Nionde avdelningen
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-505/17 P
Immaterialrätt
Groupe Léa Nature / EUIPO
Domstolen - Nionde avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-567/17
Skatterätt
Bene Factum
Domstolen - Tredje avdelningen
LT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-579/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
GRADBENIŠTVO KORANA
Domstolen - Andra avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-612/17
C-613/17
Tillnärming av lagstiftning
FIG
FISE
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-622/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
Baltic Media Alliance
Domstolen - Andra avdelningen
LT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-624/17
Tronex
Domstolen - Andra avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-644/17
Handelspolitik
Eurobolt
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-649/17
Amazon EU
Domstolen - Första avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-658/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
WB
Domstolen - Första avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-673/17
Industripolitik
Planet49
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-677/17
Yttre förbindelser
Çoban
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Domstolen - Femte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-723/17
Craeynest m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-729/17
Fri rörlighet för personer
kommissionen / Grekland
Domstolen - Fjärde avdelningen
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-9/18
Transport
Meyn
Domstolen - Sjunde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-14/18 P
Skiljedomsklausul
Alfamicro / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
PT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-100/18
Tillnärming av lagstiftning
Línea Directa Aseguradora
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 28/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez och Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-177/18
Socialpolitik
Baldonedo Martín
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-254/18
Socialpolitik
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
C-278/18
Skatterätt
Sequeira Mesquita
Domstolen - Åttonde avdelningen
PT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 28/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-306/18
Tullunion
KORADO
Domstolen - Åttonde avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
T-414/16
Drex Technologies / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
T-415/16
Almashreq Investment Fund / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
T-440/16
Souruh / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-466/16
Ekonomisk politik
NRW. Bank / CRU
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-54/18
Immaterialrätt
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
T-216/18
Tjänsteföreskrifterna
Pozza / parlamentet
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-268/18
Immaterialrätt
Sandrone / EUIPO - J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
09:30
Dom
T-459/18
Immaterialrätt
Lotte / EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
14:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Domstolen - Femte avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
15:30
Dom
T-69/16
Skiljedomsklausul
Ateknea Solutions Catalonia / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/02/2019
15:30
Muntlig förhandling
T-376/17
Jordbruk
Polen / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 01/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-349/18
Immaterialrätt
Hauzenberger / EUIPO (TurboPerformance)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:00
Dom
C-349/17
Statligt stöd
Eesti Pagar
Domstolen - Stora avdelningen
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
05/03/2019
09:00
Muntlig förhandling
C-482/17
Industripolitik
Tjeckiska republiken / parlamentet och rådet
Domstolen - Stora avdelningen
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-123/18 P
Institutionell rätt
HTTS / rådet
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
05/03/2019
09:30
Dom
T-169/17
Tjänsteföreskrifterna
Pethke / EUIPO
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-305/17
Immaterialrätt
Red Bull / EUIPO (Représentation d'un parallélogramme en deux couleurs)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:30
Dom
T-439/17
Yellow Window / EIGE
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:30
Dom
T-450/17
Eurosupport - Fineurop support / EIGE
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-795/17
Immaterialrätt
Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-264/18
Immaterialrätt
Gruppo Armonie / EUIPO (mo.da)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
IT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
09:30
Dom
T-263/18
Immaterialrätt
Meblo Trade / EUIPO - Meblo Int (MEBLO)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/03/2019
14:30
Muntlig förhandling
T-616/17 RENV
Tjänsteföreskrifterna
Siragusa / rådet
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Dom
C-693/17 P
Immaterialrätt
BMB / EUIPO
Domstolen - Tionde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 06/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-705/17
Immaterialrätt
Hansson
Domstolen - Femte avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
onsdag 06/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-236/18
Tillnärming av lagstiftning
GRDF
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-329/18
Skatterätt
Altic
Domstolen - Tredje avdelningen
LV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Dom
T-289/15
Hamas / rådet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka / rådet
WO Technopromexport / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-75/18
Immaterialrätt
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
CS Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Dom
T-321/18
Immaterialrätt
Serenity Pharmaceuticals / EUIPO - Gebro Holding (NOCUVANT)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 06/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-364/18
Immaterialrätt
Arçelik / EUIPO (MicroGarden)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:00
Muntlig förhandling
C-314/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Dom
C-420/16 P
Institutionell rätt
Izsák och Dabis / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 07/03/2019
09:30
Dom
C-643/17
Suez II
Domstolen - Sjätte avdelningen
PT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 07/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-2/18
Jordbruk
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Domstolen - Andra avdelningen
LT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 07/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-22/18
Unionsmedborgarskap
TopFit och Biffi
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 07/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-32/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Moser
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 07/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-41/18
Meca
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-42/18
Skatterätt
Cardpoint
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 07/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-145/18
Skatterätt
Regards Photographiques
Domstolen - Andra avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 07/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-274/18
Socialpolitik
Schuch-Ghannadan
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-389/18
Skatterätt
Brussels Securities
Domstolen - Sjunde avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Dom
T-716/14
Tweedale / EFSA
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Dom
T-837/16
Sverige / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
SV Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Dom
T-59/17
Tjänsteföreskrifterna
L / parlamentet
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Dom
T-329/17
Hautala m.fl. / EFSA
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-335/17
Yttre förbindelser
Help - Hilfe zur Selbsthilfe / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-650/17
Handelspolitik
Jinan Meide Casting / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-135/18
Institutionell rätt
Szegedi / parlamentet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
HU Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-366/18
Immaterialrätt
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 11/03/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-233/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Haqbin
Domstolen - Stora avdelningen
NL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Dom
C-221/17
Unionsmedborgarskap
Tjebbes m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
NL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
12/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-616/17
Blaise m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
12/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-16/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
Dobersberger
Domstolen - Stora avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-72/18
Socialpolitik
Ustariz Aróstegui
Domstolen - Andra avdelningen
ES null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
12/03/2019
09:30
Dom
T-220/16
Immaterialrätt
Perry Ellis International Group / EUIPO (PRO PLAYER)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-732/16
Statligt stöd
Valencia Club de Fútbol / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Dom
T-799/16
Immaterialrätt
Xiaomi / EUIPO - Dudingen Develops (MI)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-786/17
BTC / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-273/18
Tjänsteföreskrifterna
Bernaldo de Quirós / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
12/03/2019
09:30
Dom
T-463/18
Immaterialrätt
Novartis / EUIPO (SMARTSURFACE)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
C-128/17
Polen / parlamentet och rådet
Domstolen - Sjätte avdelningen
PL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
C-437/17
Fri rörlighet för personer
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach
Domstolen - Femte avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
C-647/17
Skatterätt
Srf konsulterna
Domstolen - Femte avdelningen
SV null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
C-666/17 P
AlzChem / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
EN null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
onsdag 13/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-193/18
Tillnärming av lagstiftning
Google
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
C-195/18
Skatterätt
B.S. (Malt dans la composition de la bière)
Domstolen - Tionde avdelningen
PL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 13/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-377/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Domstolen - Andra avdelningen
BG null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
T-730/16
Espírito Santo Financial Group / BCE
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-217/18
Tjänsteföreskrifterna
DK / SEAE
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/03/2019
09:30
Dom
T-297/18
Immaterialrätt
Wirecard Technologies / EUIPO - Striatum Ventures (supr)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-334/18
Immaterialrätt
Bodegas Altun / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 14/03/2019
09:00
Muntlig förhandling
C-270/18
Skatterätt
UPM France
Domstolen - Femte avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-118/17
Dunai
Domstolen - Tredje avdelningen
HU null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-399/17
kommissionen / Tjeckiska republiken
Domstolen - Första avdelningen
CS null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-428/17 P
Skiljedomsklausul
Meta Group / kommissionen
Domstolen - Nionde avdelningen
IT null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-449/17
Skatterätt
A & G Fahrschul-Akademie
Domstolen - Första avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-557/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Y.Z. m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 14/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-621/17
Kiss och CIB Bank
Domstolen - Tredje avdelningen
HU null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-695/17
Tillnärming av lagstiftning
Metirato
Domstolen - Första avdelningen
FI null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-21/18
Immaterialrätt
Textilis
Domstolen - Femte avdelningen
SV null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 14/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-89/18
Yttre förbindelser
A
Domstolen - Första avdelningen
DA null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-134/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Vester
Domstolen - Åttonde avdelningen
NL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-174/18
Fri rörlighet för personer
Jacob och Lennertz
Domstolen - Nionde avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 14/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-226/18
Tullunion
Krohn & Schröder
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 14/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-281/18 P
Immaterialrätt
Repower / EUIPO
Domstolen - Andra avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 14/03/2019
09:30
Dom
C-372/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Dreyer
Domstolen - Sjunde avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 14/03/2019
11:00
Muntlig förhandling
Förenade mål C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Domstolen - Tionde avdelningen
IT null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 18/03/2019
15:00
Muntlig förhandling
C-75/18
Skatterätt
Vodafone Magyarország
Domstolen - Stora avdelningen
HU null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
19/03/2019
09:00
Dom
C-163/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Jawo
Domstolen - Stora avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
19/03/2019
09:00
Dom
Förenade mål C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Ibrahim
Sharqawi m.fl.
Magamadov
Domstolen - Stora avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
19/03/2019
09:00
Dom
C-444/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Arib m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
19/03/2019
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-556/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Torubarov
Domstolen - Stora avdelningen
HU null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
19/03/2019
09:30
Dom
Förenade mål T-98/16
T-196/16
T-198/16
Statligt stöd
Italien / kommissionen
Banca Popolare di Bari / kommissionen
Fondo interbancario di tutela dei depositi / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
19/03/2019
09:30
Dom
Förenade mål T-282/16
T-283/16
Statligt stöd
Inpost Paczkomaty / kommissionen
Inpost / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
19/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-439/18
Immaterialrätt
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-641/17
Fri rörlighet för kapital
College Pension Plan of British Columbia
Domstolen - Andra avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-47/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Riel
Domstolen - Första avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 20/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-189/18
Skatterätt
Glencore Agriculture Hungary
Domstolen - Femte avdelningen
HU null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-247/18 P
Socialpolitik
Italien / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-417/16
Statligt stöd
Achemos Grupė och Achema / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Dom
T-138/17
Immaterialrätt
Prim / EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Dom
T-762/17
Immaterialrätt
Grammer / EUIPO (Représentation d'une forme)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-68/18
Immaterialrätt
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/03/2019
09:30
Dom
C-127/17
Transport
kommissionen / Polen
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 21/03/2019
09:30
Dom
Förenade mål C-266/17
C-267/17
Transport
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker och BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 21/03/2019
09:30
Dom
C-465/17
Falck Rettungsdienste och Falck
Domstolen - Tredje avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 21/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-526/17
kommissionen / Italien
Domstolen - Femte avdelningen
IT null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 21/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Domstolen - Fjärde avdelningen
BG null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 21/03/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-34/18
Lovasné Tóth
Domstolen - Tredje avdelningen
HU null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 21/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-298/18
Socialpolitik
Grafe och Pohle
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-484/18
Tillnärming av lagstiftning
Spedidam
Domstolen - Femte avdelningen
FR null
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/03/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-386/14 RENV
Statligt stöd
FIH Holding och FIH Erhvervsbank / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/03/2019
09:30
Dom
T-777/17
Immaterialrätt
Pan / EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF