Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-40/17
Tillnärming av lagstiftning
Fashion ID
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie och Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-469/17
Immaterialrätt
Funke Medien NRW
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-476/17
Immaterialrätt
Pelham m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-516/17
Immaterialrätt
Spiegel Online
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-556/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Torubarov
Domstolen - Stora avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-589/17
Tullunion
Prenatal
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-620/17
Gemenskapsrättsliga principer
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Domstolen - Fjärde avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-654/17 P
Statligt stöd
Bayerische Motoren Werke / kommissionen och Freistaat Sachsen
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-659/17
Statligt stöd
Azienda Napoletana Mobilità
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-680/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Vethanayagam m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-16/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
Dobersberger
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-38/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Gambino och Hyka
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-124/18 P
Immaterialrätt
Red Bull / EUIPO
Domstolen - Tionde avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-209/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
kommissionen / Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets och vétérinaires)
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-354/18
Transport
Rusu
Domstolen - Åttonde avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Domstolen - Åttonde avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-360/18
Jordbruk
Cargill Deutschland
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-385/18
Statligt stöd
Arriva Italia m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-388/18
Skatterätt
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Domstolen - Tionde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-418/18 P
Institutionell rätt
Puppinck m.fl. / kommissionen
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-421/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-432/18
Jordbruk
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-433/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Aktiva Finants
Domstolen - Första avdelningen
FI Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-436/18 P
Handelspolitik
Shanxi Taigang Stainless Steel / kommissionen
Domstolen - Tionde avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-435/18
Konkurrens
Otis Gesellschaft m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-451/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Tibor-Trans
Domstolen - Sjätte avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-460/18 P
Tjänsteföreskrifterna
HK / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-468/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
R (Compétence responsabilité parentale och obligation alimentaire)
Domstolen - Tredje avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
måndag 29/07/2019
10:00
Dom
C-481/18
kommissionen / Italie (Tissus och cellules d’origine humaine)
Domstolen - Sjätte avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
måndag 29/07/2019
10:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-555/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Domstolen - Sjätte avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar