CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
20/02/2018
09:30
Dom
C-16/16 P
Belgien / kommissionen
Domstolen - Stora avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
20/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-121/17
Immaterialrätt
Teva UK m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-441/17
kommissionen / Polen
Domstolen - Stora avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
20/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-259/13 RENV
Jordbruk
Frankrike / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Dom
T-118/16
Immaterialrätt
Deutsche Post / EUIPO - bpost (BEPOST)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-290/16
Jordbruk
Fruits de Ponent / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Dom
T-45/17
Immaterialrätt
Kwang Yang Motor / EUIPO - Schmidt (CK1)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-164/17
Immaterialrätt
Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion / EUIPO - Pink Lady America (WILD PINK)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-733/16
Ekonomisk politik
Banque Postale / BCE
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:00
Muntlig förhandling
C-124/17
Vossloh Laeis
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
C-518/15
Socialpolitik
Matzak
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 21/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-123/16 P
Konkurrens
Orange Polska / kommissionen
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
C-326/16 P
Institutionell rätt
LL / parlamentet
Domstolen - Femte avdelningen
LT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
C-628/16
Skatterätt
Kreuzmayr
Domstolen - Nionde avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 21/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-667/16
Jordbruk
Nooren
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 21/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-28/17
Etableringsfrihet
NN
Domstolen - Första avdelningen
DA Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-71/17
Tillnärming av lagstiftning
Vicente Fernandes
Domstolen - Andra avdelningen
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
C-132/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
Peugeot Deutschland
Domstolen - Nionde avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-137/17
Fri rörlighet för varor
Van Gennip m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
T-731/15
Klyuyev / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-362/16
Immaterialrätt
Tillotts Pharma / EUIPO - Ferring (XENASA)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-530/16
Tjänsteföreskrifterna
Schubert m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
T-727/16
Immaterialrätt
Repower / EUIPO - repowermap.org (REPOWER)
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
09:30
Dom
T-179/17
Immaterialrätt
Laboratoire Nuxe / EUIPO - Camille och Tariot (NYouX)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-543/16
T-544/16
Tjänsteföreskrifterna
Carpenito / rådet
Kannellopoulou m.fl. / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-103/16
Socialpolitik
Porras Guisado
Domstolen - Tredje avdelningen
ES Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-181/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Gnandi
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-328/16
kommissionen / Grekland
Domstolen - Tredje avdelningen
EL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-336/16
kommissionen / Polen
Domstolen - Tredje avdelningen
PL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-396/16
Skatterätt
T – 2
Domstolen - Första avdelningen
SL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-398/16
C-399/16
Etableringsfrihet
X
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-545/16
Tullunion
Kubota (UK) och EP Barrus
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-572/16
INEOS Köln
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-632/16
Dyson
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-665/16
Skatterätt
Gmina Wrocław
Domstolen - Sjunde avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-20/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Oberle
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-31/17
Skatterätt
Cristal Union
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-41/17
Socialpolitik
González Castro
Domstolen - Femte avdelningen
ES Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-44/17
Tillnärming av lagstiftning
The Scotch Whisky Association
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-49/17
Skatterätt
Koppers Denmark
Domstolen - Första avdelningen
DA Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-51/17
OTP Bank och OTP Faktoring
Domstolen - Andra avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-59/17
Jordbruk
SCI Château du Grand Bois
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-84/17 P
C-85/17 P
C-95/17 P
Immaterialrätt
Société des produits Nestlé / Mondelez UK Holdings & Services
Mondelez UK Holdings & Services / EUIPO
EUIPO / Mondelez UK Holdings & Services
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-167/17
Klohn
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-182/17
Skatterätt
Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Domstolen - Sjunde avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
C-185/17
Tullunion
SAKSA
Domstolen -
BG Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 22/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-217/17 P
Immaterialrätt
Mast-Jägermeister / EUIPO
Domstolen - Nionde avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-632/16
Tjänsteföreskrifterna
Haeberlen / ENISA
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-882/16
Immaterialrätt
Sipral World / EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/02/2018
09:30
Dom
T-210/17
Immaterialrätt
International Gaming Projects / EUIPO - Zitro IP (TRIPLE TURBO)
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-260/16
Jordbruk
Sverige / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
SV Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Dom
T-445/16
Immaterialrätt
Schniga / OCVV (Gala Schnico)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-9/17
Tjänsteföreskrifterna
RI / rådet
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-218/17
Tjänsteföreskrifterna
HF / parlamentet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-233/17
Jordbruk
Portugal / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
PT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 26/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-722/15
T-723/15
T-724/15
Statligt stöd
Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns / kommissionen
Genossenschaftsverband Bayern / kommissionen
Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 26/02/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-33/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
Čepelnik
Domstolen - Stora avdelningen
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Dom
C-64/16
Gemenskapsrättsliga principer
Associação Sindical dos Juízes Portugueses
Domstolen - Stora avdelningen
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
27/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-135/16
Statligt stöd
Georgsmarienhütte m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
27/02/2018
09:30
Dom
C-266/16
Yttre förbindelser
Western Sahara Campaign UK
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
27/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-68/17
Socialpolitik
IR
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-379/10 RENV
T-381/10 RENV
Konkurrens
Keramag Keramische Werke m.fl. / kommissionen
Sanitec Europe / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Dom
T-166/15
Immaterialrätt
Gramberg / EUIPO - Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-683/15
Statligt stöd
Freistaat Bayern / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Dom
T-222/16
Immaterialrätt
Hansen Medical / EUIPO - Covidien (MAGELLAN)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Dom
T-307/16
CEE Bankwatch Network / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
27/02/2018
09:30
Dom
T-338/16 P
Tjänsteföreskrifterna
Zink / kommissionen
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-301/16 P
Handelspolitik
kommissionen / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-307/16
Skatterätt
Pieńkowski
Domstolen - Femte avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-387/16
Skatterätt
Nidera
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-418/16 P
Immaterialrätt
mobile.de / EUIPO
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-518/16
Statligt stöd
ZPT
Domstolen - Första avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-523/16
C-536/16
MA.T.I. SUD
DUEMMESGR
Domstolen - Åttonde avdelningen
IT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-577/16
Trinseo Deutschland
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 28/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-618/16
Fri rörlighet för personer
Prefeta
Domstolen - Femte avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-672/16
Skatterätt
Imofloresmira - Investimentos Imobiliários
Domstolen - Sjunde avdelningen
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-3/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
Sporting Odds
Domstolen - Sjätte avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 28/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-15/17
Bosphorus Queen Shipping
Domstolen - Tredje avdelningen
FI Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 28/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-14/17
VAR
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-18/17
Nya staters anslutning
Danieli & C. Officine Meccaniche m.fl.
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-27/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
flyLAL-Lithuanian Airlines
Domstolen - Andra avdelningen
LT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-46/17
Socialpolitik
John
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-98/17 P
Konkurrens
Philips och Philips France / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-115/17
Gemenskapsrättsliga principer
Administration des douanes och droits indirects et FranceAgriMer
Domstolen - Femte avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-117/17
Comune di Castelbellino
Domstolen - Sjätte avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-242/17
LEGO
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-251/17
kommissionen / Italien
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
C-289/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Collect Inkasso m.fl.
Domstolen - Sjunde avdelningen
ET Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
T-292/15
Institutionell rätt
Vakakis kai Synergates / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-240/16
Klyuyev / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
T-764/16
Tjänsteföreskrifterna
Paulini / BCE
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Dom
T-843/16
Immaterialrätt
dm-drogerie markt / EUIPO - Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-463/17
Immaterialrätt
Raise Conseil / EUIPO - Raizers (RAISE)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
10:30
Muntlig förhandling
C-99/17 P
Konkurrens
Infineon Technologies / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 28/02/2018
11:00
Muntlig förhandling
C-268/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
AY
Domstolen - Femte avdelningen
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-115/16
C-118/16
C-119/16
Skatterätt
N Luxembourg 1
X Denmark
C Danmark I
Domstolen - Stora avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 01/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-116/16
C-117/16
Skatterätt
T Danmark
Y Denmark
Domstolen - Stora avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 01/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-128/16 P
Statligt stöd
kommissionen / Spanien m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
C-297/16
Fri rörlighet för personer
CMVRO
Domstolen - Tredje avdelningen
RO Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 01/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-299/16
Skatterätt
Z Denmark
Domstolen - Stora avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-412/16 P
C-413/16 P
Immaterialrätt
Ice Mountain Ibiza / EUIPO
Domstolen -
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
C-558/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Mahnkopf
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 01/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-4/17 P
Jordbruk
Tjeckiska republiken / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
CS Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
C-9/17
Tirkkonen
Domstolen - Tredje avdelningen
FI Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
C-76/17
Fri rörlighet för varor
Petrotel-Lukoil och Georgescu
Domstolen - Fjärde avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 01/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-165/17
Skatterätt
Morgan Stanley & Co International
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-207/17
Handelspolitik
Rotho Blaas
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
T-316/15
Ekonomisk och social sammanhållning
Polen / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
T-402/15
Ekonomisk och social sammanhållning
Polen / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
T-85/16
Immaterialrätt
Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-227/16
Immaterialrätt
Haverkamp IP / EUIPO - Sissel (Tapis de sol)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
T-438/16
Immaterialrätt
Altunis / EUIPO - Hotel Cipriani (CIPRIANI)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Dom
T-629/16
Immaterialrätt
Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-39/17
Chambre de commerce och d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-176/17
Profi Credit Polska
Domstolen - Andra avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 01/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-228/16
Immaterialrätt
Haverkamp IP / EUIPO - Sissel (Modèle à motif plage de galets)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-135/17
Fri rörlighet för kapital
X
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 05/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-854/16
Tjänsteföreskrifterna
Barata / parlamentet
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
06/03/2018
09:00
Dom
Förenade mål C-52/16
C-113/16
Fri rörlighet för kapital
SEGRO
Horváth
Domstolen - Stora avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
06/03/2018
09:00
Dom
C-284/16
Gemenskapsrättsliga principer
Achmea
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
06/03/2018
09:00
Muntlig förhandling
Förenade mål C-391/16
C-77/17
C-78/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
M
X
Domstolen - Stora avdelningen
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
06/03/2018
09:00
Dom
C-579/16 P
Statligt stöd
kommissionen / FIH Holding och FIH Erhversbank
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
06/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-314/16
T-435/16
MS / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
C-127/16 P
Statligt stöd
SNCF Mobilités / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-274/16
C-447/16
C-448/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
flightright
Becker
Barkan m.fl.
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
C-494/16
Socialpolitik
Santoro
Domstolen - Första avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 07/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-544/16
Skatterätt
Marcandi
Domstolen - Femte avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
C-560/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
E.ON Czech Holding
Domstolen - Första avdelningen
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 07/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-561/16
Energipolitik
Saras Energía
Domstolen - Andra avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
C-651/16
Fri rörlighet för personer
DW
Domstolen -
LV Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 07/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-1/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Petronas Lubricants
Domstolen - Tredje avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
C-31/17
Skatterätt
Cristal Union
Domstolen - Första avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 07/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-90/17
Skatterätt
Turbogás
Domstolen - Första avdelningen
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 07/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-103/17
Skatterätt
Messer France
Domstolen - Första avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 07/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-114/17 P
Statligt stöd
Spanien / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
ES Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
C-159/17
Skatterätt
Dobre
Domstolen -
RO Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 07/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-230/17
Unionsmedborgarskap
Deha Altiner och Ravn
Domstolen - Tredje avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-246/17
Unionsmedborgarskap
Diallo
Domstolen - Första avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 07/03/2018
09:30
Dom
T-855/16
Fertisac / ECHA
Tribunalen - Första avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-109/17
Immaterialrätt
FCA US / EUIPO - Busbridge (VIPER)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 07/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-413/17
Immaterialrätt
Karl Storz / EUIPO (3D)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Dom
C-395/16
Immaterialrätt
DOCERAM
Domstolen - Andra avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 08/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-17/17
Socialpolitik
Grenville Hampshire
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-34/17
Tillnärming av lagstiftning
Donnellan
Domstolen - Andra avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 08/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-54/17
C-55/17
Tillnärming av lagstiftning
Wind Tre
Vodafone Italia
Domstolen - Andra avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Dom
C-64/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Saey Home & Garden
Domstolen - Sjunde avdelningen
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 08/03/2018
09:30
Dom
T-45/13 RENV
Rose Vision / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
ES Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-222/14 RENV
Immaterialrätt
Deluxe Entertainment Services Group / EUIPO (deluxe)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Dom
T-587/15
Rose Vision / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
ES Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-811/16
Tjänsteföreskrifterna
Di Bernardo / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-17/17
Tjänsteföreskrifterna
Constantinescu / parlamentet
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
09:30
Dom
T-159/17
Immaterialrätt
Claro Sol Cleaning / EUIPO - Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
15:00
Muntlig förhandling
T-606/16
Tjänsteföreskrifterna
Pereira / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
15:00
Dom
T-665/16
Immaterialrätt
Cinkciarz.pl / EUIPO (€$)
Tribunalen - Femte avdelningen
PL Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 08/03/2018
15:00
Muntlig förhandling
T-33/17
Amicus Therapeutics UK och Amicus Therapeutics / EMA
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 09/03/2018
09:30
Dom
T-462/16
Jordbruk
Portugal / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
PT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 09/03/2018
09:30
Dom
T-103/17
Immaterialrätt
Recordati Orphan Drugs / EUIPO - Laboratorios Normon (NORMOSANG)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 09/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-169/17
Tjänsteföreskrifterna
Pethke / EUIPO
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:00
Muntlig förhandling
Förenade mål C-626/15
C-659/16
Institutionell rätt
kommissionen / Conseil (AMP Antarctique)
kommissionen / rådet
Domstolen - Stora avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:00
Dom
C-244/16 P
Jordbruk
Industrias Químicas del Vallés / kommissionen
Domstolen - Stora avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
13/03/2018
09:00
Dom
C-384/16 P
Jordbruk
European Union Copper Task Force / kommissionen
Domstolen - Stora avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
13/03/2018
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-52/17
Tillnärming av lagstiftning
VTB Bank (Austria)
Domstolen - Femte avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
13/03/2018
09:30
Dom
T-542/11 RENV
Statligt stöd
Alouminion / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-544/13 RENV
Energipolitik
Dyson / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-774/16
Immaterialrätt
Consejo Regulador del Cava / EUIPO - Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:30
Dom
T-824/16
Immaterialrätt
Kiosked / EUIPO - VRT (K)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-874/16
Tjänsteföreskrifterna
RA /
Tribunalen - Tredje avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
09:30
Dom
T-346/17
Immaterialrätt
Hotelbeds Spain / EUIPO - Guidigo Europe (Guidego what to do next)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
13/03/2018
14:00
Muntlig förhandling
T-477/16
Skiljedomsklausul
Epsilon International / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Dom
C-482/16
Socialpolitik
Stollwitzer
Domstolen - Första avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 14/03/2018
09:30
Dom
C-557/16
Tillnärming av lagstiftning
Astellas Pharma
Domstolen - Andra avdelningen
FI
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-686/16 P
Immaterialrätt
Meissen Keramik / EUIPO
Domstolen - Andra avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-149/17
Immaterialrätt
Bastei Lübbe
Domstolen - Tredje avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-171/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
kommissionen / Ungern
Domstolen - Fjärde avdelningen
HU
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-249/17
Skatterätt
Ryanair
Domstolen - Första avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Dom
Förenade mål T-533/15
T-264/16
Kim m.fl. / rådet och kommissionen
Korea National Insurance Corporation / rådet och kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Dom
T-33/16
TestBioTech / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Dom
T-424/16
Immaterialrätt
Gifi Diffusion / EUIPO - Crocs (Chaussures)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-459/16
Jordbruk
Spanien / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Dom
T-651/16
Immaterialrätt
Crocs / EUIPO - Gifi Diffusion (Chaussures)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-41/17
Immaterialrätt
Lotte / EUIPO - Nestlé Unternehmungen Deutschland (Représentation d’images de koala)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-122/17
Immaterialrätt
Devin / EUIPO - Haskovo (DEVIN)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 14/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
T-313/17
Immaterialrätt
Wajos / EUIPO (Forme d'une bouteille)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
C-256/16
Handelspolitik
Deichmann
Domstolen - Tredje avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
C-355/16
Etableringsfrihet
Picart
Domstolen - Första avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
C-431/16
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Blanco Marqués
Domstolen -
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
C-470/16
North East Pylon Pressure Campaign och Sheehy
Domstolen - Första avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
C-575/16
Fri rörlighet för personer
kommissionen / Tjeckiska republiken
Domstolen - Sjätte avdelningen
CS
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 15/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-93/17
Statligt stöd
kommissionen / Grekland
Domstolen - Första avdelningen
EL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-239/17
Jordbruk
Teglgaard och Fløjstrupgård
Domstolen - Tredje avdelningen
DA
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
T-507/15
Jordbruk
Polen / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
T-108/16
Statligt stöd
Naviera Armas / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
T-211/16
Handelspolitik
Caviro Distillerie m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-718/16
Immaterialrätt
Mad Dogg Athletics / EUIPO - Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
T-1/17
Immaterialrätt
La Mafia Franchises / EUIPO - Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Dom
T-205/17
Immaterialrätt
SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-238/17
Immaterialrätt
Gugler / EUIPO - Gugler France (GUGLER)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 15/03/2018
10:00
Muntlig förhandling
T-93/17
Statligt stöd
Duferco Long Products / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 16/03/2018
09:00
Muntlig förhandling
T-345/16
Immaterialrätt
Blackmore / EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 16/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-156/15
Jordbruk
Frankrike / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 16/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-177/16
Immaterialrätt
Mema / OCVV (Braeburn 78 (11078))
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 16/03/2018
11:00
Muntlig förhandling
T-344/16
Immaterialrätt
Blackmore / EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 16/03/2018
12:00
Muntlig förhandling
T-328/16
Immaterialrätt
Paice / EUIPO - Blackmore (DEEP PURPLE)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 19/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-257/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
C och A
Domstolen - Tredje avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 19/03/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-380/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
K och B
Domstolen - Tredje avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 19/03/2018
15:00
Muntlig förhandling
C-16/17
Skatterätt
TGE Gas Engineering
Domstolen - Femte avdelningen
PT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 19/03/2018
15:00
Muntlig förhandling
T-162/17 RENV
Tjänsteföreskrifterna
Fernández González / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/03/2018
09:30
Dom
C-187/16
kommissionen / Österrike
Domstolen - Stora avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
20/03/2018
09:30
Dom
C-537/16
Gemenskapsrättsliga principer
Garlsson Real Estate m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
IT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
20/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-569/16
C-570/16
Socialpolitik
Bauer
Willmeroth
Domstolen - Stora avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
20/03/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-596/16
C-597/16
Gemenskapsrättsliga principer
Di Puma
Consob
Domstolen - Stora avdelningen
IT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
20/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-619/16
Socialpolitik
Kreuziger
Domstolen - Stora avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
20/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-684/16
Socialpolitik
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
Domstolen - Stora avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
20/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-12/17
Socialpolitik
Dicu
Domstolen - Stora avdelningen
RO
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
20/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-234/17
Gemenskapsrättsliga principer
XC m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-558/15
T-559/15
Institutionell rätt
Iran Insurance / rådet
Post Bank Iran / rådet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/03/2018
15:00
Muntlig förhandling
Förenade mål T-624/15
T-694/15
T-704/15
Statligt stöd
European Food m.fl. / kommissionen
Micula / kommissionen
Micula m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
20/03/2018
15:00
Dom
T-272/17
Immaterialrätt
Webgarden / EUIPO (Dating Bracelet)
Tribunalen - Andra avdelningen
HU Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/03/2018
09:00
Muntlig förhandling
C-594/16
Frihet att tillhandahålla tjänster
Buccioni
Domstolen - Femte avdelningen
IT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/03/2018
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-109/17
Bankia
Domstolen - Femte avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 21/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-430/16 P
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Bank Mellat / rådet
Domstolen - Andra avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
onsdag 21/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-5/17
Skatterätt
DPAS Limited
Domstolen - Andra avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 21/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-186/17
Transport
flightright
Domstolen - Tredje avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-220/17
Tillnärming av lagstiftning
Planta Tabak
Domstolen - Första avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 21/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-346/17 P
Institutionell rätt
Klein / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 21/03/2018
11:00
Muntlig förhandling
C-26/17 P
Immaterialrätt
Birkenstock Sales / EUIPO
Domstolen -
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-688/15
C-109/16
Frihet att tillhandahålla tjänster
Anisimovienė m.fl.
Indėlių ir investicijų draudimas
Domstolen - Femte avdelningen
LT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-96/16
C-94/17
Banco Santander
Escobedo Cortés
Domstolen - Femte avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-327/16
C-421/16
Tillnärming av lagstiftning
Jacob
Lassus
Domstolen - Första avdelningen
FR
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
C-568/16
Frihet att tillhandahålla tjänster
Rasool
Domstolen - Femte avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-648/16
Skatterätt
Fontana
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-668/16
Tillnärming av lagstiftning
kommissionen / Tyskland
Domstolen - Andra avdelningen
DE
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-47/17
C-48/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
X
Domstolen - Stora avdelningen
NL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-100/17 P
Handelspolitik
Gul Ahmed Textile Mills / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-108/17
Skatterätt
Enteco Baltic
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 22/03/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-140/17
Skatterätt
Gmina Ryjewo
Domstolen - Andra avdelningen
PL
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 22/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-169/17
Fri rörlighet för varor
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Domstolen - Första avdelningen
ES
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
T-540/15
De Capitani / parlamentet
Tribunalen - Sjunde avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
T-80/16
Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
T-242/16
Stavytskyi / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
T-581/16
Tjänsteföreskrifterna
Popotas / Médiateur
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-604/16
Tjänsteföreskrifterna
HD / parlamentet
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 22/03/2018
09:30
Dom
T-235/17
Immaterialrätt
Dometic Sweden / EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 23/03/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-545/11 RENV
Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.