Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-136/17
Tillnärming av lagstiftning
G. C. e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 10/01/2019
09:30
Dom
C-410/17
Skatterätt
A
Domstolen - Nionde avdelningen
FI Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-507/17
Tillnärming av lagstiftning
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-516/17
Immaterialrätt
Spiegel Online
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-607/17
Etableringsfrihet
Memira Holding
Domstolen - Första avdelningen
SV Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-608/17
Etableringsfrihet
Holmen
Domstolen - Första avdelningen
SV Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-614/17
Jordbruk
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Domstolen - Fjärde avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-631/17
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Inspecteur van de Belastingdienst
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 10/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-647/17
Skatterätt
Srf konsulterna
Domstolen - Femte avdelningen
SV Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-723/17
Craeynest m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-68/18
Skatterätt
Petrotel-Lukoil
Domstolen - Femte avdelningen
RO Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Dom
C-97/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
ET
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-161/18
Socialpolitik
Villar Láiz
Domstolen - Tredje avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-894/16
Statligt stöd
Air France / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-20/17
Statligt stöd
Ungern / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
HU Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Dom
T-160/17
Tjänsteföreskrifterna
RY / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-436/17
ClientEarth m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-829/17
Immaterialrätt
Coesia / EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
IT Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
09:30
Dom
T-832/17
Immaterialrätt
achtung ! / EUIPO (achtung !)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 10/01/2019
15:00
Muntlig förhandling
T-135/17
Statligt stöd
Scor / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF