Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
11/12/2018
09:30
Dom
C-493/17
Ekonomisk politik
Weiss m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
11/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-591/17
Unionsmedborgarskap
Österrike / Tyskland
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-405/15
Institutionell rätt
Fulmen / rådet
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
09:30
Dom
T-100/17
Statligt stöd
BTB Holding Investments och Duferco Participations Holding / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-170/17
Tjänsteföreskrifterna
RW / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-185/17
PlasticsEurope / ECHA
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
09:30
Dom
T-440/17
Arca Capital Bohemia / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
09:30
Dom
T-441/17
Arca Capital Bohemia / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/12/2018
11:30
Muntlig förhandling
T-406/15
Institutionell rätt
Mahmoudian / rådet
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF