Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-82/17 P
TestBioTech m.fl. / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-299/17
Industripolitik
VG Media
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-347/17
A m.fl.
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-683/17
Immaterialrätt
Cofemel
Domstolen - Tredje avdelningen
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-688/17
Immaterialrätt
Bayer Pharma
Domstolen - Tredje avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-709/17 P
Handelspolitik
kommissionen / Kolachi Raj Industrial
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
Förenade mål C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
Maksimovic
Köfler m.fl.
Köfler
Köfler m.fl.
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-104/18 P
Immaterialrätt
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Domstolen - Femte avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
Förenade mål C-199/18
C-200/18
C-343/18
Tillnärming av lagstiftning
Pollo del Campo och Avi Coop
C.A.F.A.R. och Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola och MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Domstolen - Nionde avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 12/09/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-482/18
Skatterätt
Google Ireland
Domstolen - Stora avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 12/09/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-513/18
Skatterätt
Autoservizi Giordano
Domstolen - Andra avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 12/09/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Domstolen - Andra avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 12/09/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-542/18 RX-II
Institutionell rätt
Réexamen Simpson / rådet
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 12/09/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-543/18 RX-II
Institutionell rätt
Réexamen HG / kommissionen
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
C-541/18
Immaterialrätt
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 12/09/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-584/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Blue Air - Airline Management Solutions m.fl.
Domstolen - Tredje avdelningen
EL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-627/18
Statligt stöd
Nelson Antunes da Cunha
Domstolen - Andra avdelningen
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-666/18
Tillnärming av lagstiftning
IT Development
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 12/09/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-766/18 P
Immaterialrätt
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Domstolen - Femte avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-417/16
Statligt stöd
Achemos Grupė och Achema / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-629/17
Ekonomisk och social sammanhållning
Tjeckiska republiken / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
CS Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-225/18
Tjänsteföreskrifterna
Manéa / CdT
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 12/09/2019
09:30
Dom
T-528/18
Tjänsteföreskrifterna
XI / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF