Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 13/02/2019
09:30
Dom
C-434/17
Skatterätt
Human Operator
Domstolen - Tionde avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 13/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-18/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
Glawischnig-Piesczek
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Dom
C-179/18
Fri rörlighet för personer
Rohart
Domstolen - Tionde avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
onsdag 13/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-240/18 P
Immaterialrätt
Constantin Film Produktion / EUIPO
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-377/16
T-645/16
T-809/16
Ekonomisk politik
Hypo Vorarlberg Bank / CRU
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Dom
T-823/17
Immaterialrätt
Etnia Dreams / EUIPO - Poisson (Etnik)
Tribunalen - Första avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-228/18
Transtec / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Dom
T-278/18
Immaterialrätt
Nemius Group / EUIPO (DENTALDISK)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 13/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-354/18
Immaterialrätt
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF