Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 13/12/2018
09:00
Muntlig förhandling
C-43/18
CFE
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:00
Muntlig förhandling
C-321/18
Terre wallonne
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-138/17 P
C-146/17 P
Institutionell rätt
Union européenne / Gascogne Sack Deutschland och Gascogne
Gascogne Sack Deutschland och Gascogne / Union européenne
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
C-150/17 P
Institutionell rätt
Union européenne / Kendrion
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-174/17 P
C-222/17 P
Institutionell rätt
Union européenne / ASPLA och Armando Álvarez
ASPLA och Armando Álvarez / Union européenne
Domstolen - Första avdelningen
ES Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
C-298/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
France Télévisions
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 13/12/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-299/17
Industripolitik
VG Media
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
C-385/17
Socialpolitik
Hein
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
Förenade mål C-412/17
C-474/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 13/12/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-443/17
Tillnärming av lagstiftning
Abraxis Bioscience
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
C-492/17
Statligt stöd
Rittinger m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
C-514/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Sut
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-705/17
Immaterialrätt
Hansson
Domstolen - Femte avdelningen
SV Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-22/18
Unionsmedborgarskap
TopFit och Biffi
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-41/18
Meca
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-167/13
Statligt stöd
Comune di Milano / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-827/14
Konkurrens
Deutsche Telekom / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-851/14
Konkurrens
Slovak Telekom / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-111/15
Statligt stöd
Ryanair och Airport Marketing Services / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-165/15
Statligt stöd
Ryanair och Airport Marketing Services / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-284/15
Statligt stöd
AlzChem / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-558/15
Institutionell rätt
Iran Insurance / rådet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-559/15
Institutionell rätt
Post Bank Iran / rådet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-591/15
Statligt stöd
Transavia Airlines / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
NL Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-630/15
Statligt stöd
Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-631/15
Statligt stöd
Stena Line Scandinavia / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-53/16
Statligt stöd
Ryanair och Airport Marketing Services / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-77/16
Statligt stöd
Ryanair och Airport Marketing Services / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-165/16
Statligt stöd
Ryanair och Airport Marketing Services / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-290/16
Jordbruk
Fruits de Ponent / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
Förenade mål T-339/16
T-352/16
T-391/16
Ville de Paris / kommissionen
Ville de Bruxelles / kommissionen
Ayuntamiento de Madrid / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-530/16
Tjänsteföreskrifterna
Schubert m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
Förenade mål T-543/16
T-544/16
Tjänsteföreskrifterna
Carpenito / rådet
Kannellopoulou m.fl. / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-591/16
Tjänsteföreskrifterna
Wahlström / Frontex
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-632/16
Tjänsteföreskrifterna
Haeberlen / ENISA
Tribunalen - Sjätte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-672/16
Immaterialrätt
C=Holdings / EUIPO - Trademarkers (C=commodore)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-689/16
Tjänsteföreskrifterna
Pipiliagkas / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-743/16 RENV
Tjänsteföreskrifterna
CX / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-830/16
Immaterialrätt
Monolith Frost / EUIPO - Dovgan (PLOMBIR)
Tribunalen - Första avdelningen
DE Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-137/17
Tjänsteföreskrifterna
Kakol / kommissionen
Tribunalen - Ensamdomare
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-247/17
Azarov / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-274/17
Immaterialrätt
Monster Energy / EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-399/17
Institutionell rätt
Dalli / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-537/17
Tjänsteföreskrifterna
De Loecker / SEAE
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-582/17
Boshab m.fl. / rådet
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-706/17
Tjänsteföreskrifterna
UP / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-733/17
GMPO / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-30/18
Immaterialrätt
Yado / EUIPO - Dvectis CZ (Coussin de soutien)
Tribunalen - Ensamdomare
SK Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-76/18
Tjänsteföreskrifterna
CN / parlamentet
Tribunalen - Första avdelningen
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-83/18
Tjänsteföreskrifterna
CH / parlamentet
Tribunalen - Första avdelningen
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-94/18
Immaterialrätt
Multifit / EUIPO (fit+fun)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-98/18
Immaterialrätt
Multifit / EUIPO (MULTIFIT)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Dom
T-102/18
Immaterialrätt
Knauf / EUIPO (upgrade your personality)
Tribunalen - Första avdelningen
DE Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-303/18 RENV
Tjänsteföreskrifterna
AV / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/12/2018
14:30
Muntlig förhandling
C-89/18
Yttre förbindelser
A
Domstolen - Första avdelningen
DA Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF