Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
14/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-61/22
Tillnärming av lagstiftning
Landeshauptstadt Wiesbaden
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
14/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-671/19
Konkurrens
Qualcomm / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Thémis
Ansökan (EUT) HTML / PDF
14/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-784/21
Tjänsteföreskrifterna
Félix / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF