Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-400/10 RENV
Hamas / rådet
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-298/16
Institutionell rätt
East West Consulting / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-525/16
Tjänsteföreskrifterna
GQ m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-526/16
Tjänsteföreskrifterna
FZ m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-540/16
Tjänsteföreskrifterna
FZ m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-750/16
Tjänsteföreskrifterna
FV / rådet
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-128/17
Tjänsteföreskrifterna
Torné / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-464/17
Tjänsteföreskrifterna
TP / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-572/17
Tjänsteföreskrifterna
UC / parlamentet
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-761/17
Tjänsteföreskrifterna
UR / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-801/17
Immaterialrätt
Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-802/17
Immaterialrätt
Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-803/17
Immaterialrätt
Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
09:30
Dom
T-7/18
Immaterialrätt
Inforsacom Logicalis / EUIPO (Business and technology working as one)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
10:00
Dom
T-725/15
Jordbruk
Arysta LifeScience Netherlands / EFSA
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 14/12/2018
10:00
Dom
T-46/17
Immaterialrätt
TDH Group / EUIPO - Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF