Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
C-162/17 P
Immaterialrätt
Polen / Stock Polska sp. z o.o. och EUIPO
Domstolen - Åttonde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
C-265/17 P
Konkurrens
kommissionen / United Parcel Service
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
C-386/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Liberato
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
C-389/17
Frihet att tillhandahålla tjänster
Paysera LT
Domstolen - Första avdelningen
LT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
C-496/17
Tullunion
Deutsche Post
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 16/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-716/17
Fri rörlighet för personer
A
Domstolen - Fjärde avdelningen
DA Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-722/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Reitbauer m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-724/17
Konkurrens
Skanska Industrial Solutions m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
FI Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-163/18
Transport
Aegean Airlines
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-586/14 RENV
Handelspolitik
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
T-412/16
Bena Properties / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
T-413/16
Cham / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
T-477/17
Haswani / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 16/01/2019
09:30
Dom
T-489/17
Immaterialrätt
Windspiel Manufaktur / EUIPO (Représentation de la position d'une fermeture de bouteille)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF