Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
C-310/16
Dzivev m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
BG Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
C-168/17
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
SH
Domstolen - Tredje avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 17/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-637/17
Tillnärming av lagstiftning
Cogeco Communications
Domstolen - Andra avdelningen
PT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
C-639/17
Fri rörlighet för personer
KPMG Baltics
Domstolen - Fjärde avdelningen
LV Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 17/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-690/17
Immaterialrätt
ÖKO-Test Verlag
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 17/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-706/17
Statligt stöd
Achema m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
LT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 17/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-712/17
Skatterätt
EN.SA.
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-46/18
Jordbruk
Caseificio Sociale San Rocco m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-70/18
Yttre förbindelser
A m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
C-74/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
A
Domstolen - Sjätte avdelningen
FI Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
C-102/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Brisch
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 17/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-133/18
Skatterätt
Sea Chefs Cruise Services
Domstolen - Tredje avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-348/16 OP
Skiljedomsklausul
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EL Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-117/17
Proximus / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-578/17
Statligt stöd
a&o hostel and hotel Berlin / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-576/17
Immaterialrätt
Mas Que Vinos Global / EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-602/17
Jordbruk
Spanien / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-671/17
Immaterialrätt
Turbo-K International / EUIPO - Turbo-K (TURBO-K)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-40/18
Immaterialrätt
Ecolab USA / EUIPO (SOLIDPOWER)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-61/18
Tjänsteföreskrifterna
Rodriguez Prieto / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-91/18
Immaterialrätt
Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-136/18
Immaterialrätt
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Tribunalen - Första avdelningen
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Immaterialrätt
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
09:30
Dom
T-368/18
Immaterialrätt
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Grupo Bimbo (ETI Bumbo)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 17/01/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-172/18
Immaterialrätt
AMS Neve m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF