Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
19/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-48/22 P
Konkurrens
Google och Alphabet / Commission (Google Shopping)
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
19/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-442/22
Tjänsteföreskrifterna
PU / Parquet européen
Tribunalen - Tionde avdelningen
EL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:00
Muntlig förhandling
C-237/22 P
Mylan IRE Healthcare / kommissionen
Domstolen - Åttonde avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-547/22
INGSTEEL
Domstolen - Femte avdelningen
SK Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-131/16 RENV
Statligt stöd
Belgien / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
Förenade mål T-201/16
T-335/16
T-357/16
T-369/16
Statligt stöd
Soudal / kommissionen
Esko-Graphics / kommissionen
Punch Powertrain / kommissionen
Luciad / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
NL Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
Förenade mål T-263/16 RENV
T-265/16
T-311/16
T-319/16
T-321/16
T-343/16
T-350/16
T-444/16
T-800/16
T-832/16
Statligt stöd
Magnetrol International / kommissionen
Puratos m.fl. / kommissionen
Siemens Industry Software / kommissionen
BASF Antwerpen / kommissionen
Ansell Healthcare Europe / kommissionen
Trane / kommissionen
Kinepolis Group / kommissionen
Vasco Group och Astra Sweets / kommissionen
Mayekawa Europe / kommissionen
Celio International / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
Förenade mål T-266/16
T-324/16
T-351/16
T-363/16
T-371/16
T-388/16
Statligt stöd
Capsugel Belgium / kommissionen
VF Europe / kommissionen
Belgacom International Carrier Services / kommissionen
Zoetis Belgium / kommissionen
Ineos Aromatics / kommissionen
Eval Europe / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
Förenade mål T-278/16
T-370/16
Statligt stöd
Atlas Copco Airpower och Atlas Copco / kommissionen
Anheuser-Busch Inbev och Ampar / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-373/16
Statligt stöd
Victaulic Europe / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-420/16
Statligt stöd
SJM Coordination Center / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
Förenade mål T-467/16
T-681/16
Statligt stöd
Flir Systems Trading Belgium / kommissionen
Henkel Belgium / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-637/16
Statligt stöd
ZF CV Systems Europe / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
Förenade mål T-858/16
T-867/16
Statligt stöd
Dow Silicones och Dow Silicones Belgium / kommissionen
Vinventions / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-450/21
Jordbruk
Spanien / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
ES Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-516/21
Jordbruk
Italien / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
IT Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-648/21
Tjänsteföreskrifterna
YD / FRA
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-210/22
Immateriella rättigheter
Procter & Gamble / EUIPO (Safeguard)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-211/22
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EL Grande salle - Thémis
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-248/22
Mordashov / rådet
Tribunalen - Första avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-293/22
Tjänsteföreskrifterna
PB / CRU
Tribunalen - Tionde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-581/22
Immateriella rättigheter
ECE Group / EUIPO - ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
09:30
Dom
T-616/22
Immateriella rättigheter
Breville / EUIPO (Dispositifs de cuisson)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
14:30
Muntlig förhandling
T-652/22
Immateriella rättigheter
Lidl Stiftung / EUIPO - MHCS (Nuance de couleur orange)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 20/09/2023
15:30
Muntlig förhandling
T-736/22
Immateriella rättigheter
Campofrio Food Group / EUIPO - Cerioti Holding (SNACK MI)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-478/21 P
Handelspolitik
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products m.fl. / kommissionen
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-568/21
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Carte diplomatique)
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Collins
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-605/21
Konkurrens
Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne)
Domstolen - Stora avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-770/21
Tullunion
OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb
Domstolen - Femte avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Richard de la Tour
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-831/21 P
Statligt stöd
Fachverband Spielhallen och LM / kommissionen
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-47/22
Tillnärming av lagstiftning
Apotheke B.
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-116/22
kommissionen / Allemagne (Protection des zones spéciales de conservation)
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Ćapeta
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-139/22
mBank (Registre polonais des clauses illicites)
Domstolen - Nionde avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Collins
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-143/22
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
ADDE m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-151/22
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinions politiques dans l’État membre d’accueil)
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Richard de la Tour
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-164/22
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Juan
Domstolen - Första avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-210/22
Tullunion
Stappert Deutschland
Domstolen - Nionde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-299/22
Tez Tour
Domstolen - Andra avdelningen
LT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-301/22
Sweetman
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-334/22
Immateriella rättigheter
Audi (Support d’emblème sur une calandre)
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-414/22
C-584/22
DocLX Travel Events
Kiwi Tours
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-442/22
Skatterätt
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (Fraude d’un employé)
Domstolen - Åttonde avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-473/22
Immateriella rättigheter
Mylan
Domstolen - Tredje avdelningen
FI Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 21/09/2023
09:30
Dom
C-510/22
Konkurrens
Romaqua Group
Domstolen - Nionde avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Collins
torsdag 21/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-540/22
Frihet att tillhandahålla tjänster
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Détachement de travailleurs de pays tiers)
Domstolen - Femte avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-582/22
Transport
Die Länderbahn m.fl.
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 21/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-604/22
Tillnärming av lagstiftning
IAB Europe
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 21/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-64/20
Konkurrens
Deutsche Telekom / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen i utökad sammansättning
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 22/09/2023
09:00
Muntlig förhandling
T-58/20
Konkurrens
NetCologne / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen i utökad sammansättning
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 22/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-28/22
Statligt stöd
Ryanair / Commission (Condor ; aide à la restructuration)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Grande salle - Thémis
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 22/09/2023
14:30
Muntlig förhandling
T-69/20
Konkurrens
Tele Columbus / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen i utökad sammansättning
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF