Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-40/17
Tillnärming av lagstiftning
Fashion ID
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice
Domstolen - Åttonde avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-219/17
Fri rörlighet för personer
Berlusconi och Fininvest
Domstolen - Stora avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-367/17
Jordbruk
S
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-374/17
Statligt stöd
A-Brauerei
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-375/17
Etableringsfrihet
Stanley International Betting och Stanleybet Malta
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-414/17
Skatterätt
AREX CZ
Domstolen - Fjärde avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-422/17
Skatterätt
Skarpa Travel
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-431/17
Fri rörlighet för personer
Monachos Eirinaios
Domstolen - Stora avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-530/17 P
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Azarov / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-552/17
Skatterätt
Alpenchalets Resorts
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-572/17
Immaterialrätt
Syed
Domstolen - Fjärde avdelningen
SV Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-598/17
Statligt stöd
A-Fonds
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-667/17
Socialpolitik
Cadeddu
Domstolen - Tionde avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-681/17
slewo
Domstolen - Sjätte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-17/18
Skatterätt
Mailat
Domstolen - Tionde avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
onsdag 19/12/2018
11:00
Dom
C-51/18
Skatterätt
kommissionen / Österrike
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wathelet
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-159/18
Transport
Moens
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-202/18
Institutionell rätt
Rimšēvičs / Lettland
Domstolen - Stora avdelningen
LV Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 19/12/2018
11:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-238/18
Institutionell rätt
BCE / Lettland
Domstolen - Stora avdelningen
LV Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott