Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
måndag 20/01/2020
14:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-83/19
C-127/19
C-195/19
Gemenskapsrättsliga principer
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” och Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 20/01/2020
14:30
Muntlig förhandling
C-291/19
Gemenskapsrättsliga principer
SO
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 20/01/2020
14:30
Muntlig förhandling
C-355/19
Gemenskapsrättsliga principer
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 20/01/2020
14:30
Muntlig förhandling
C-397/19
Gemenskapsrättsliga principer
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF