Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
21/01/2020
09:00
Dom
C-274/14
Statligt stöd
Banco de Santander
Domstolen - Stora avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
21/01/2020
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-746/18
Tillnärming av lagstiftning
Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques)
Domstolen - Stora avdelningen
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
21/01/2020
09:00
Muntlig förhandling
Förenade mål C-83/19
C-127/19
C-195/19
Gemenskapsrättsliga principer
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” och Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
21/01/2020
09:00
Muntlig förhandling
C-291/19
Gemenskapsrättsliga principer
SO
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
21/01/2020
09:00
Muntlig förhandling
C-355/19
Gemenskapsrättsliga principer
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
21/01/2020
09:00
Muntlig förhandling
C-397/19
Gemenskapsrättsliga principer
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Domstolen - Stora avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
21/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
T-745/17
Statligt stöd
Kerkosand / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
21/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
T-429/18
BRF och SHB Comercio e Industria de Alimentos / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
21/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-576/18
T-577/18
T-578/18
Ekonomisk politik
Crédit agricole / BCE
Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE
CA Consumer Finance / BCE
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF