Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
måndag 21/01/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-569/17
kommissionen / Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Domstolen - Stora avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF