Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
21/03/2023
09:30
Dom
C-100/21
Transport
Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation)
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
21/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-178/22
Tillnärming av lagstiftning
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Domstolen - Stora avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF