Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
22/01/2019
09:00
Dom
C-193/17
Socialpolitik
Cresco Investigation
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
22/01/2019
09:00
Muntlig förhandling
C-543/17
Tillnärming av lagstiftning
kommissionen / Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Domstolen - Stora avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
22/01/2019
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-694/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Pillar Securitisation
Domstolen - Tredje avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
22/01/2019
09:30
Dom
T-166/17
Skiljedomsklausul
EKETA / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
22/01/2019
09:30
Dom
T-198/17
Skiljedomsklausul
EKETA / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
22/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-228/17
Handelspolitik
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF