Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 23/01/2020
09:30
Dom
C-578/18
Energipolitik
Energiavirasto
Domstolen - Femte avdelningen
FI Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
C-648/18
Energipolitik
Hidroelectrica
Domstolen - Fjärde avdelningen
RO Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 23/01/2020
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-658/18
Socialpolitik
UX (Statut des juges de paix italiens)
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 23/01/2020
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-673/18
Immaterialrätt
Santen
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
C-17/19
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Bouygues travaux publics m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 23/01/2020
09:30
Dom
C-29/19
Fri rörlighet för personer
Bundesagentur für Arbeit
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
C-77/19
Skatterätt
Kaplan International colleges UK
Domstolen - Andra avdelningen
EN Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
T-316/18
Statligt stöd
První novinová společnost / kommissionen
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
T-737/18
Immaterialrätt
Siberia Oriental / OCVV (Siberia)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
T-133/19
Immaterialrätt
Off-White / EUIPO (OFF-WHITE)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 23/01/2020
09:30
Muntlig förhandling
T-172/19
Immaterialrätt
Cognac Ferrand / EUIPO (Forme d'un tressage sur une bouteille)
Tribunalen - Tionde avdelningen
FR Förhandlingssalen Dalsgaard
Ansökan (EUT) HTML / PDF