Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
måndag 27/05/2019
09:30
Dom
C-509/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
PF (Procureur général de Lituanie)
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
måndag 27/05/2019
09:30
Dom
C-82/19 PPU
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
PI (Parquet de Zwickau)
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
04/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-609/17
C-610/17
Socialpolitik
TSN
AKT
Domstolen - Stora avdelningen
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
04/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-18/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
Glawischnig-Piesczek
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
04/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-482/18
Skatterätt
Google Ireland
Domstolen - Stora avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
C-38/17
GT
Domstolen - Sjunde avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 05/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-641/17
Fri rörlighet för kapital
College Pension Plan of British Columbia
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
C-142/18
Tillnärming av lagstiftning
Skype Communications
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 05/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-189/18
Skatterätt
Glencore Agriculture Hungary
Domstolen - Femte avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 05/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-234/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
„AGRO IN 2001“
Domstolen - Tredje avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-394/18
Etableringsfrihet
I.G.I.
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-544/18
Fri rörlighet för personer
HM Revenue & Customs
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
T-433/15
Institutionell rätt
Bank Saderat / rådet
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
T-616/17 RENV
Tjänsteföreskrifterna
Siragusa / rådet
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-14/18
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
T-229/18
Immaterialrätt
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
T-272/18
Immaterialrätt
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/06/2019
09:30
Dom
T-273/18
Tjänsteföreskrifterna
Bernaldo de Quirós / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-659/17
Statligt stöd
Azienda Napoletana Mobilità
Domstolen - Andra avdelningen
IT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 06/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-13/18
C-126/18
Skatterätt
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Domstolen - Andra avdelningen
HU Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
C-33/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
V
Domstolen - Sjätte avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
C-58/18
Schyns
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
C-223/18 P
Immaterialrätt
Deichmann / EUIPO
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 06/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-233/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Haqbin
Domstolen - Stora avdelningen
NL Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
C-264/18
P.M. m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 06/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-302/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières och suffisantes)
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 06/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-341/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Domstolen - Femte avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
C-361/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Weil
Domstolen - Sjätte avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
C-503/18 P
Tjänsteföreskrifterna
Barnett / CESE
Domstolen - Sjätte avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-399/17
Institutionell rätt
Dalli / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-539/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-540/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-541/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-542/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-543/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-588/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-589/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-590/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-591/17
Skiljedomsklausul
Europeiska investeringsbanken / Syrie
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-614/17
Tjänsteföreskrifterna
Bonnafous / EACEA
Tribunalen - Tredje avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-778/17
Statligt stöd
Autostrada Wielkopolska / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-43/18
Immaterialrätt
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-191/18
Immaterialrätt
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-192/18
Immaterialrätt
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-209/18
Immaterialrätt
Porsche / EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-210/18
Immaterialrätt
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-220/18
Immaterialrätt
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
IT Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-221/18
Immaterialrätt
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
IT Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-300/18
T-301/18
Yanukovych / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-301/18
Yanukovych / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 06/06/2019
09:30
Dom
T-449/18
Immaterialrätt
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-515/17 P
C-561/17 P
Gemenskapsrättsliga principer
Uniwersytet Wrocławski / REA
Polen / Uniwersytet Wrocławski och REA
Domstolen - Stora avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Domstolen - Femte avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
11/06/2019
09:30
Dom
T-478/16
Frank / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/06/2019
09:30
Dom
T-462/17
Tjänsteföreskrifterna
TO / AEE
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/06/2019
09:30
Dom
T-138/18
Tjänsteföreskrifterna
De Esteban Alonso / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-492/18
Immaterialrätt
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
11/06/2019
14:30
Muntlig förhandling
T-404/18
Immaterialrätt
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
C-628/17
Orange Polska
Domstolen - Femte avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
C-705/17
Immaterialrätt
Hansson
Domstolen - Femte avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
C-43/18
CFE
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
C-185/18
Skatterätt
Oro Efectivo
Domstolen - Sjätte avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 12/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-222/18
VIPA
Domstolen - Femte avdelningen
HU Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
C-321/18
Terre wallonne
Domstolen - Första avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 12/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-405/18
Fri rörlighet för personer
AURES Holdings
Domstolen - Fjärde avdelningen
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-622/18
Immaterialrätt
Cooper International Spirits m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
T-167/17
Tjänsteföreskrifterna
RV / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-337/17
Konkurrens
Air France-KLM / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
T-583/17
Immaterialrätt
EOS Deutscher Inkasso-Dienst / EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
T-291/18
Immaterialrätt
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 12/06/2019
09:30
Dom
T-346/18
Immaterialrätt
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
C-664/17
Socialpolitik
Ellinika Nafpigeia
Domstolen - Tredje avdelningen
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
C-22/18
Unionsmedborgarskap
TopFit och Biffi
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-75/18
Skatterätt
Vodafone Magyarország
Domstolen - Stora avdelningen
HU Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
C-193/18
Tillnärming av lagstiftning
Google
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-203/18
C-374/18
Fri rörlighet för personer
Deutsche Post och Leymann
UPS Deutschland m.fl.
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-261/18
kommissionen / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Domstolen - Stora avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
C-317/18
Socialpolitik
Correia Moreira
Domstolen - Åttonde avdelningen
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-363/18
Tillnärming av lagstiftning
Organisation juive européenne och Vignoble Psagot
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-364/18
C-365/18
Energipolitik
Eni
Shell Italia
Domstolen - Nionde avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 13/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-377/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Domstolen - Andra avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
C-420/18
Skatterätt
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Domstolen - Andra avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 13/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-450/18
Socialpolitik
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Domstolen - Första avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
C-505/18
Statligt stöd
COPEBI
Domstolen - Femte avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 13/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-523/18
Industripolitik
Engie Cartagena
Domstolen - Femte avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-248/17 RENV
Tjänsteföreskrifterna
CC / parlamentet
Tribunalen - Åttonde avdelningen
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-338/17
Konkurrens
Air France / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-74/18
Immaterialrätt
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-75/18
Immaterialrätt
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
CS Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-225/18
Tjänsteföreskrifterna
Manéa / CdT
Tribunalen - Sjunde avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-244/18
Synergy Hellas / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
EL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-299/18
Strabag Belgium / parlamentet
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-357/18
Immaterialrätt
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
PT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-366/18
Immaterialrätt
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-392/18
Immaterialrätt
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
IT Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-398/18
Immaterialrätt
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-453/18
T-454/18
Immaterialrätt
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-500/18
Immaterialrätt
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 13/06/2019
09:30
Dom
T-652/18
Immaterialrätt
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 17/06/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-211/18
Skatterätt
Idealmed III
Domstolen - Sjätte avdelningen
PT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
18/06/2019
09:30
Dom
C-591/17
Unionsmedborgarskap
Österrike / Tyskland
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
18/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-152/18 P
C-153/18 P
Ekonomisk politik
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Domstolen - Första avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
18/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål C-558/18
C-563/18
Gemenskapsrättsliga principer
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Domstolen - Stora avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
18/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-607/15
Handelspolitik
Yieh United Steel / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
18/06/2019
09:30
Dom
Förenade mål T-624/15
T-694/15
T-704/15
Statligt stöd
European Food m.fl. / kommissionen
Micula / kommissionen
Micula m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
18/06/2019
09:30
Dom
T-828/17
Tjänsteföreskrifterna
Quadri di Cardano / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
18/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-434/18
Immaterialrätt
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Tribunalen - Första avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
18/06/2019
09:30
Dom
T-569/18
Immaterialrätt
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
C-612/16
Handelspolitik
C & J Clark International
Domstolen - Åttonde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
C-607/17
Etableringsfrihet
Memira Holding
Domstolen - Första avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
C-608/17
Etableringsfrihet
Holmen
Domstolen - Första avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
C-660/17 P
Konkurrens
RF / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
C-41/18
Meca
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 19/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-93/18
Unionsmedborgarskap
Bajratari
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 19/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-578/18
Energipolitik
Energiavirasto
Domstolen - Femte avdelningen
FI Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-353/15
Statligt stöd
NeXovation / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-373/15
Statligt stöd
Ja zum Nürburgring / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen i utökad sammansättning
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-179/16 RENV
Immaterialrätt
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-180/16 RENV
Immaterialrätt
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-181/16 RENV
Immaterialrätt
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-182/16 RENV
Immaterialrätt
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-183/16 RENV
Immaterialrätt
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Tribunalen - Första avdelningen
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-307/17
Immaterialrätt
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-326/17
Konkurrens
Air Canada / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-28/18
Immaterialrätt
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-213/18
Immaterialrätt
Brita / EUIPO (Forme d'un robinet)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 19/06/2019
09:30
Dom
T-479/18
Immaterialrätt
Multifit / EUIPO (Premiere)
Tribunalen - Ensamdomare
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-458/15
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
K.P.
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Domstolen - Femte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-1/18
Tullunion
Oribalt Rīga
Domstolen - Femte avdelningen
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-72/18
Socialpolitik
Ustariz Aróstegui
Domstolen - Andra avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-100/18
Tillnärming av lagstiftning
Línea Directa Aseguradora
Domstolen - Andra avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 20/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-192/18
Gemenskapsrättsliga principer
kommissionen / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Domstolen - Stora avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 20/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-213/18
Transport
Guaitoli m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 20/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Domstolen - Andra avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 20/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-276/18
Skatterätt
KrakVet Marek Batko
Domstolen - Femte avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-291/18
Skatterätt
Grup Servicii Petroliere
Domstolen - Tredje avdelningen
RO Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
C-404/18
Socialpolitik
Hakelbracht m.fl.
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 20/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-454/18
Energipolitik
Baltic Cable
Domstolen - Tredje avdelningen
SV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
T-578/17
Statligt stöd
a&o hostel and hotel Berlin / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
T-389/18
Immaterialrätt
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Tribunalen - Femte avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 20/06/2019
09:30
Dom
T-390/18
Immaterialrätt
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Tribunalen - Femte avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 20/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-428/18
Immaterialrätt
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 21/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-67/18
Jordbruk
Probelte / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 24/06/2019
14:30
Dom
C-573/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Popławski
Domstolen - Stora avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
måndag 24/06/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-66/18
Frihet att tillhandahålla tjänster
kommissionen / Hongrie (Enseignement supérieur)
Domstolen - Stora avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
måndag 24/06/2019
14:30
Dom
C-619/18
Gemenskapsrättsliga principer
kommissionen / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Domstolen - Stora avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
25/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-19/18
Jordbruk
Litauen / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
LT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
C-723/17
Craeynest m.fl.
Domstolen - Första avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
C-729/17
Fri rörlighet för personer
kommissionen / Grekland
Domstolen - Fjärde avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 26/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Immaterialrätt
Tulliallan Burlington / EUIPO
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
C-159/18
Transport
Moens
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
C-247/18 P
Socialpolitik
Italien / Commission (Vérifications nécessaires)
Domstolen - Fjärde avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 26/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-255/18
Tillnärming av lagstiftning
State Street Bank International
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 26/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-386/18
Fiskeripolitik
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Domstolen - Andra avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 26/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-396/18
Transport
Cafaro
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
C-407/18
Addiko Bank
Domstolen - Åttonde avdelningen
SL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
T-466/16
Ekonomisk politik
NRW. Bank / CRU
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-350/17
Konkurrens
Singapore Airlines och Singapore Airlines Cargo / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
T-474/17
Jordbruk
Portugal / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
PT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
T-617/17
Institutionell rätt
Vialto Consulting / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
EL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-21/18
Jordbruk
Polen / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
PL Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
Förenade mål T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Immaterialrätt
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
09:30
Dom
T-651/18
Immaterialrätt
Balani Balani m.fl. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
11:00
Muntlig förhandling
C-427/18 P
Tjänsteföreskrifterna
SEAE / Alba Aguilera m.fl.
Domstolen - Tionde avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 26/06/2019
14:30
Muntlig förhandling
T-689/18
Immaterialrätt
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Tribunalen - Andra avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:00
Muntlig förhandling
C-228/18
Konkurrens
Budapest Bank m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
HU Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
C-597/17
Skatterätt
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.
Domstolen - Sjätte avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 27/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-114/18
Tillnärming av lagstiftning
Sandoz och Hexal
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-274/18
Socialpolitik
Schuch-Ghannadan
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
C-348/18
Jordbruk
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Domstolen - Sjunde avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 27/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-379/18
Transport
Deutsche Lufthansa
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 27/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-445/18
Jordbruk
Vaselife International och Chrysal International
Domstolen - Första avdelningen
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
C-518/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Domstolen - Sjätte avdelningen
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 27/06/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-585/18
C-624/18
C-625/18
Gemenskapsrättsliga principer
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Domstolen - Stora avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
T-20/17
Statligt stöd
Ungern / kommissionen
Tribunalen - Nionde avdelningen
HU Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
T-135/18
Institutionell rätt
Szegedi / parlamentet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
HU Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
T-268/18
Immaterialrätt
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Tribunalen - Sjunde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
T-334/18
Immaterialrätt
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
ES Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Dom
T-385/18
Immaterialrätt
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 27/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-700/18
Immaterialrätt
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 28/06/2019
09:30
Dom
T-741/16
Handelspolitik
Changmao Biochemical Engineering / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 28/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-334/17
Konkurrens
Cargolux Airlines / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 28/06/2019
09:30
Dom
T-64/18
Institutionell rätt
Alfamicro / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
PT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 28/06/2019
09:30
Dom
T-340/18
Immaterialrätt
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 28/06/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-361/18
Immaterialrätt
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 28/06/2019
09:30
Dom
T-377/18
Intercept Pharma och Intercept Pharmaceuticals / EMA
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF