CURIA
rss
avancerad sökning
skriv ut skriv ut
Kalender

Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
C-39/16
Tillnärming av lagstiftning
Argenta Spaarbank
Domstolen - Femte avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 26/10/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-82/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
K.A. m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
C-90/16
Skatterätt
The English Bridge Union
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
C-195/16
Transport
I
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
C-347/16
Industripolitik
Balgarska energiyna borsa
Domstolen - Femte avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
C-407/16
Tullunion
Aqua Pro
Domstolen - Sjätte avdelningen
LV Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Mengozzi
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
Förenade mål C-454/16 P
C-455/16 P
C-456/16 P
C-458/16 P
Konkurrens
Global Steel Wire / kommissionen
Moreda-Riviere Trefilerías / kommissionen
Trefilerías Quijano / kommissionen
Trenzas y Cables de Acero / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
Förenade mål C-457/16 P
C-459/16 P
C-460/16 P
C-461/16 P
Konkurrens
Global Steel Wire / kommissionen
Trenzas y Cables de Acero / kommissionen
Trefilerías Quijano / kommissionen
Moreda-Riviere Trefilerías / kommissionen
Domstolen - Sjätte avdelningen
ES Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 26/10/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-494/16
Socialpolitik
Santoro
Domstolen - Första avdelningen
IT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 26/10/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-533/16
Skatterätt
Volkswagen
Domstolen - Andra avdelningen
SK Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
C-534/16
Skatterätt
BB construct
Domstolen - Nionde avdelningen
SK Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 26/10/2017
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-550/16
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
A och S
Domstolen - Andra avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bot
torsdag 26/10/2017
09:30
Muntlig förhandling
C-632/16
Dyson
Domstolen - Fjärde avdelningen
NL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-704/14
Konkurrens
Marine Harvest / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-286/15
Institutionell rätt
KF / CSUE
Tribunalen - Nionde avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-394/15
Konkurrens
KPN / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-591/15
Statligt stöd
Transavia Airlines / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
NL Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-685/15
Immaterialrätt
Sulayr Global Service / EUIPO - Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-325/16
Konkurrens
České dráhy / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
CS Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-330/16
Immaterialrätt
Hello Media Group / EUIPO - Hola (#hello digitalmente diferentes)
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-331/16
Immaterialrätt
Hello Media Group / EUIPO - Hola (#hello media group)
Tribunalen - Nionde avdelningen
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-431/16
Konkurrens
VIMC / kommissionen
Tribunalen - Andra avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-601/16
Tjänsteföreskrifterna
Paraskevaidis / Cedefop
Tribunalen - Nionde avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-706/16 P
Tjänsteföreskrifterna
HB / kommissionen
Tribunalen - Avdelningen för överklaganden
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Muntlig förhandling
T-763/16
Skiljedomsklausul
PY / EUCAP Sahel Niger
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-844/16
Immaterialrätt
Alpirsbacher Klosterbräu Glauner / EUIPO (Klosterstoff)
Tribunalen - Nionde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
09:30
Dom
T-857/16
Immaterialrätt
Erdinger Weißbräu Werner Brombach / EUIPO (Forme d'un grand verre)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
DE Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
11:00
Muntlig förhandling
C-530/16
Transport
kommissionen / Polen
Domstolen - Fjärde avdelningen
PL Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 26/10/2017
11:30
Muntlig förhandling
T-621/16
Konkurrens
České dráhy / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
CS Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF

.