Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
C-563/17
Etableringsfrihet
Associação Peço a Palavra m.fl.
Domstolen - Andra avdelningen
PT Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-584/17 P
Skiljedomsklausul
ADR Center / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Dom
C-670/17 P
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
onsdag 27/02/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-26/18
Skatterätt
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-222/18
VIPA
Domstolen - Femte avdelningen
HU Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Domstolen - Fjärde avdelningen
RO Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-272/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Verein für Konsumenteninformation
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-323/16
Ekonomisk politik
Banco Cooperativo Español / CRU
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
ES Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Immaterialrätt
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Tribunalen - Första avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 27/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-219/18
Immaterialrätt
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Tribunalen - Sjätte avdelningen
IT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF