Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
28/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-261/22
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant)
Domstolen - Stora avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-450/21
Jordbruk
Spanien / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
ES Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-630/21
Handelspolitik
Çolakoğlu Metalurji och Çolakoğlu Dış Ticaret / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen i utökad sammansättning
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-667/21
Ekonomisk politik
BAWAG PSK / BCE
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
EN Förhandlingssalen Fernando Pessoa
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-293/22
Tjänsteföreskrifterna
PB / CRU
Tribunalen - Tionde avdelningen
FR Grande salle - Thémis
Ansökan (EUT) HTML / PDF
28/03/2023
14:30
Muntlig förhandling
T-516/21
Jordbruk
Italien / kommissionen
Tribunalen - Första avdelningen
IT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF