Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 28/09/2023
09:00
Muntlig förhandling
C-450/22
Caixabank e.a. (Contrôle de transparence dans l’action collective)
Domstolen - Fjärde avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-692/20
Skatterätt
kommissionen / Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole)
Domstolen - Första avdelningen
EN Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Collins
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-123/21 P
Handelspolitik
Changmao Biochemical Engineering / kommissionen
Domstolen - Första avdelningen
EN Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Ćapeta
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-320/21 P
Statligt stöd
Ryanair / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-321/21 P
Statligt stöd
Ryanair / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-470/21
Tillnärming av lagstiftning
La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles och lutte contre la contrefaçon)
Domstolen - Plenum
FR Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-671/21
Transport
Gargždų geležinkelis
Domstolen - Första avdelningen
LT Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-133/22
LACD
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-262/22 P
Institutionell rätt
QI m.fl. / kommissionen och BCE
Domstolen - Sjätte avdelningen
EN Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-308/22
Jordbruk
PAN Europe (Closer)
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-309/22
C-310/22
Jordbruk
PAN Europe (évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne)
Domstolen - Tredje avdelningen
NL Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-336/22
Skatterätt
f6 Cigarettenfabrik
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-341/22
Skatterätt
Feudi di San Gregorio Aziende Agricole
Domstolen - Tredje avdelningen
IT Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Collins
torsdag 28/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-409/22
Fri rörlighet för kapital
EUROBANK BULGARIA
Domstolen - Femte avdelningen
BG Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/09/2023
09:30
Dom
C-508/22
Skatterätt
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov (Transfert du droit au remboursement)
Domstolen - Åttonde avdelningen
RO Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-509/22
Skatterätt
Girelli Alcool
Domstolen - Femte avdelningen
IT Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Collins
torsdag 28/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-536/22
VR Bank Ravensburg-Weingarten
Domstolen - Femte avdelningen
DE Salle rouge
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 28/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-706/22
Socialpolitik
Konzernbetriebsrat
Domstolen - Andra avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 28/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
T-181/22
Konkurrens
Pharol / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen
PT Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF