Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 30/01/2019
09:30
Dom
C-220/17
Tillnärming av lagstiftning
Planta Tabak
Domstolen - Första avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
onsdag 30/01/2019
09:30
Dom
C-587/17 P
Jordbruk
Belgien / kommissionen
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
onsdag 30/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-628/17
Orange Polska
Domstolen - Femte avdelningen
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-709/17 P
Handelspolitik
kommissionen / Kolachi Raj Industrial
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-28/18
Tillnärming av lagstiftning
Verein für Konsumenteninformation
Domstolen - Femte avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-32/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
Moser
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-72/18
Socialpolitik
Ustariz Aróstegui
Domstolen - Andra avdelningen
ES Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-71/18
Skatterätt
KPC Herning
Domstolen - Första avdelningen
DA Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-110/17
Handelspolitik
Jiangsu Seraphim Solar System / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Dom
T-290/17
Stavytskyi / rådet
Tribunalen - Sjätte avdelningen
EN Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-673/17
T-674/17
Statligt stöd
Port autonome du Centre och de l'Ouest m.fl. / kommissionen
Le Port de Bruxelles och Région de Bruxelles-Capitale / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-674/17
Statligt stöd
Le Port de Bruxelles och Région de Bruxelles-Capitale / kommissionen
Tribunalen - Sjätte avdelningen i utökad sammansättning
FR Blå rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Dom
T-79/18
Immaterialrätt
Bekat / EUIPO - Borbet (ARBET)
Tribunalen - Första avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 30/01/2019
09:30
Dom
T-256/18
Immaterialrätt
Arezzo Indústria e Comércio / EUIPO (SCHUTZ)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
PT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF