Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
Förenade mål C-183/17 P
C-184/17 P
Yttre förbindelser
International Management Group / kommissionen
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-194/17 P
Immaterialrätt
Pandalis / EUIPO
Domstolen - Tredje avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-225/17 P
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. / rådet
Domstolen - Fjärde avdelningen
EN Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 31/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-704/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
D. H.
Domstolen - Stora avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Sharpston
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-6/18 P
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Domstolen - Åttonde avdelningen
EL Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 31/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-25/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Kerr
Domstolen - Första avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 31/01/2019
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-55/18
Socialpolitik
CCOO
Domstolen - Stora avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
C-149/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Da Silva Martins
Domstolen - Sjätte avdelningen
PT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Saugmandsgaard Øe
torsdag 31/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-208/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Petruchová
Domstolen - Första avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-226/18
Tullunion
Krohn & Schröder
Domstolen - Fjärde avdelningen
DE Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
C-239/18
Jordbruk
Saatgut-Treuhandverwaltung
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal IV - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Muntlig förhandling
T-478/16
Frank / kommissionen
Tribunalen - Femte avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-215/17
Immaterialrätt
Pear Technologies / EUIPO - Apple (PEAR)
Tribunalen - Femte avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-559/17
Abdulkarim / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-604/17
Immaterialrätt
Thun / EUIPO (Poisson)
Tribunalen - Nionde avdelningen
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-667/17
Alkarim for Trade and Industry / rådet
Tribunalen - Femte avdelningen
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-97/18
Immaterialrätt
DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS)
Tribunalen - Nionde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
09:30
Dom
T-427/18
Immaterialrätt
Geske / EUIPO (SATISFYERMEN)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 31/01/2019
14:30
Muntlig förhandling
C-291/18
Skatterätt
Grup Servicii Petroliere
Domstolen - Tredje avdelningen
RO Förhandlingssal II - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF