Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
04/12/2018
09:00
Dom
C-378/17
Socialpolitik
The Minister for Justice and Equality och Commissioner of the Garda Síochána
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Wahl
04/12/2018
09:00
Muntlig förhandling
C-129/18
Unionsmedborgarskap
SM
Domstolen - Stora avdelningen
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
04/12/2018
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-621/18
Institutionell rätt
Wightman m.fl.
Domstolen - Plenum
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
04/12/2018
09:30
Dom
T-517/16
Tjänsteföreskrifterna
Janoha m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
04/12/2018
09:30
Dom
T-518/16
Tjänsteföreskrifterna
Carreras Sequeros m.fl. / kommissionen
Tribunalen - Fjärde avdelningen i utökad sammansättning
FR Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
04/12/2018
09:30
Dom
T-560/16
Tjänsteföreskrifterna
Schneider / EUIPO
Tribunalen - Fjärde avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
04/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-492/17
Tjänsteföreskrifterna
Fleig / SEAE
Tribunalen - Första avdelningen
DE Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF