Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
05/02/2019
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-646/17
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Moro
Domstolen - Första avdelningen
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
05/02/2019
09:00
Föredragningar av förslag till avgörande
C-676/17
Gemenskapsrättsliga principer
Călin
Domstolen - Fjärde avdelningen
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Bobek
05/02/2019
09:00
Muntlig förhandling
C-128/18
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Dorobantu
Domstolen - Stora avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/02/2019
09:30
Dom
T-177/16
Immaterialrätt
Mema / OCVV (Braeburn 78 (11078))
Tribunalen - Tredje avdelningen
DE Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/02/2019
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-698/17
T-792/17
Immaterialrätt
Man Truck & Bus / EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Tribunalen - Fjärde avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
05/02/2019
09:30
Dom
T-88/18
Immaterialrätt
Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE)
Tribunalen - Tredje avdelningen
IT Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF