Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
onsdag 05/12/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-341/17 P
Jordbruk
Grekland / kommissionen
Domstolen - Åttonde avdelningen
EL Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
onsdag 05/12/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-450/17 P
Ekonomisk politik
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Domstolen - Första avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Hogan
onsdag 05/12/2018
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-473/17
C-546/17
Energipolitik
Repsol Butano
DISA Gas
Domstolen - Första avdelningen
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Tanchev
onsdag 05/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-2/18
Jordbruk
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Domstolen - Andra avdelningen
LT Förhandlingssal I - Plan 8
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
C-26/18
Skatterätt
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Domstolen - Första avdelningen
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
09:30
Dom
T-875/16
Falcon Technologies International / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
09:30
Dom
T-152/17
Sumner / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
09:30
Dom
T-312/17
Campbell / kommissionen
Tribunalen - Åttonde avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
Förenade mål T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Immaterialrätt
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Tribunalen - Åttonde avdelningen
PL Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
11:00
Muntlig förhandling
C-33/18
Social trygghet för migrerande arbetstagare
V
Domstolen - Sjätte avdelningen
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
14:00
Dom
T-329/16
Bristol-Myers Squibb Pharma / kommissionen och EMA
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF
onsdag 05/12/2018
14:00
Muntlig förhandling
T-37/17
Institutionell rätt
Bank Tejarat / rådet
Tribunalen - Andra avdelningen
EN Grande salle - Annexe "C"
Ansökan (EUT) HTML / PDF